ЯГ ОДОО:
Аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар Улсын аваргад тодорхойлогдох иргэн, аж ахуйн нэгжүүдийн материалыг хэлэлцэж байна.