АЙМГИЙН ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР АЖЛААРАА УЛСДАА МАНЛАЙЛЛАА

Аймгийн Төрийн аудитын газрын хамт олон 2022 оны үйл ажиллагаагаа 96.6 хувьтай дүгнүүлж системийн байгууллагын хэмжээнд 1 дүгээр байр эзэллээ.