ИРГЭДИЙН ТӨСӨВ

“Нийгмийн эгэх хариуцлагыг бэхжүүлж, ил тод байдал, оролцоог нэмэгдүүлэх” нь буюу МАСАМ-2 төслийн хүрээнд Сэлэнгэ аймгийн "Иргэдийн төсөв-2023" эмхэтгэлийг боловсруулан гаргалаа.

https://online.fliphtml5.com/haxex/girq/#p=1