Архи согтууруулах ундаа худалдах цагийн түр хуваарийг тогтоолоо

Аймгийн Засаг даргын 2015 оны А/441 тоот захирамжаар Архи согтууруулах ундаа худалдах цагийн түр хуваарийг тогтоолоо.