Удирдлагын академийн мэргэшүүлэх сургалтад элсэлт авна

УДИРДЛАГЫН АКАДЕМИЙН

ТӨР, НИЙГЭМ, БИЗНЕСИЙН УДИРДЛАГААР

МЭРГЭШҮҮЛЭХ ДИПЛОМЫН СУРГАЛТАД ЭЛСЭЛТ АВНА

Элсүүлэх мэргэшлийн чиглэл, суралцах хэлбэр:

o Төрийн удирдлага /өдөр, гараг, улирал/

o Бизнесийн удирдлага /өдөр, гараг, улирал/

o Нийгмийн удирдлага /улирал/

Суралцах хэлбэр, хугацаа

o Өдрийн сургалт– 1 жил

o Гарагийн сургалт – 1,5жил

o Улирлын сургалт – 1 жил

Элсэгчдэд тавигдах шаардлага, бүрдүүлэхматериал

1. Их, дээд сургуулийг бакалаврын зэрэгтэй төгссөн диплом, хавсралтын хамт (эххувь)

2. Иргэний үнэмлэх (эх хувь)

3. Шалгалтын хураамж: - 15000 төгрөг

Элсэлтийн шалгалтын бүртгэлийн хугацаа

  • Улаанбаатар хотод 2014.09.17-2014.09.30-ны ажлын өдрүүдэд 09:00-12:00, 13:00-17:00 цагт Удирдлагын Академийн хичээлийн төв байрны 207б, 204 тоотод
  • Орон нутагт 2014.09.22-2014.10.03-ны ажлын өдрүүдэд Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын байранд тус тус бүртгэнэ.

Элсэлтийн шалгалт 2014.10.05-ны Ням гарагт болно.

Холбоо барих утас: 70132094 70363199 70362496 99492011 91192019

Веб хаяг:www.naog.gov.mn