"Эх хүүхдийн эрүүл мэндийг дэмжих жил"-ийн ажлыг зохион байгуулах захирамж гарлаа

ЭХ хүүхдийн эрүүл мэндийг дэмжих жилийн ажлыг зохион байгуулах тухай Аймгийн Засаг даргын 2014 оны 02 сарын 27-ны өдрийн А/68 тоот захирамж гарлаа. Захирамжийн дэлгэрэнгүйг Мэдээ мэдээлэл-ийн хүүхэд гэр бүл хэсэг рүү орж үзнэ үү.