Авлигатай тэмцэх газрын ажлын хэсэг Сэлэнгэ аймагт ажиллаж байна.

д/д

Очих газрын нэр

Очих өдөр

Ажиллах өдөр

Буцах өдөр

Тайлбар

 

Нэгдүгээр группын ажиллах хувиар:

   

1.

Баянгол сум

2014.02.23

2014.02.24

2014.02.24

 

2.

Мандал сум

2014.02.24

2014.02.25

2014.02.25

 

3.

Хүдэр сум

2014.02.25

2014.02.26

2014.02.26

 

4.

Ерөө сум

2014.02.26

2014.02.27

2014.02.27

 

5.

Жавхлант сум

2014.02.28

2014.02.28

2014.03.01

 

6.

Шаамар сум

2014.03.01

2014.03.01

2014.03.02

 

7.

Алтанбулаг сум

2014.03.02

2014.03.03

2014.03.03

 

8.

Сүхбаатар сум

2014.03.03

2014.03.03-2014.03.08

2014.03.09

 
 

Хоёрдугаар группын ажиллах хувиар:

   

9.

Сайхан сум

2014.02.23

2014.02.24

2014.02.24

 

10.

Орхон сум

2014.02.24

2014.02.25

2014.02.25

 

11.

Орхонтуул сум

2014.02.25

2014.02.26

2014.02.26

 

12.

Баруунбүрэн сум

2014.02.26

2014.02.27

2014.02.27

 

13.

Сант сум

2014.02.27

2014.02.27

2014.02.28

 

14.

Хушаат сум

2014.03.01

2014.03.01

2014.03.02

 

15.

Зүүнбүрэн сум

2014.03.02

2014.02.03

2014.03.03

 

16.

Цагааннуур сум

2014.03.03

2014.03.04

2014.03.04

 

17.

Түшиг сум

2014.03.04

2014.03.05

2014.03.05

 

18.

Сүхбаатар сум

2014.03.05

2014.03.05-2014.03.08

2014.03.09