ОРХОН СУМАНД 75 ХҮҮХДИЙН ОРТОЙ ДОТУУР БАЙР БАРИГДАЖ БАЙНА

Сэлэнгэ аймгийн Орхон суманд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 75 хүүхдийн ортой дотуур байр баригдаж байна. Дотуур байрны ажлын гүйцэтгэл 37 хувьтай байгаа бөгөөд энэ онд ашиглалтад орно.