Боловсрол, соёлын удирдах ажилтнуудтай гэрээ байгууллаа