Хүүхэд харах үйлчилгээний тухай хуулийг орон нутагт хэрэгжүүлэх нь

“Хүүхэд харах үйлчилгээний” тухай хуулийг сурталчилан таниулах сургалтыг 2016 оны 02 сарын 19 өдөр аймгийн Засаг даргын тамгын газрын хурлын их танхимд зохион байгууллаа. Сургалтанд 56 багийн Засаг дарга, 17 сумын нийгмийн бодлого хариуцсан мэргэжилтнүүд нийт 73 төлөөлөгчид оролцлоо. Сургалтаар Хүүхэд харах үйлчилгээний тухай хууль, стандарт, хүүхэд харах үйлчилгээг зохион байгуулах журам, санхүүгийн дэмжлэг олгох журмын талаар болон хүүхэд хамгааллын бодлого, хүүхдэд ээлтэй орчны талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл өглөө.