Ерөө, Хушаат, Шаамар сумдын эрүүл мэндийн төвүүд машинтай боллоо

Ерөө, Хушаат, Шаамар сумдын эрүүл мэндийн төвүүд машинтай боллоо

Аймгийн Засаг дарга Ш.Оргилын Эрүүл мэндийн сайдтай байгуулсан гэрээнд тусгагдсаны дагуу Ерөө, Хушаат, Шаамар, Зүүнбүрэн сумдын эрүүл мэндийн төвүүд шинэ фургон автомашинтай боллоо. Шинэ авто машиныг УИХ-ын гишүүн Н.Оюундарь, ЭМ-ийн яамны газрын дарга н.Төмөртогоо нар шаардлагатай зарим тоног төхөөрөмжийн хамт сумдад гардуулан өгөв.