Монголын багш нарын 48 дахь өдрөөр
Дэлхийн багш нарын өдөр, Монголын багш нарын 48 дахь өдөр боловсролын салбарынханы хувьд баяр бахдал дүүрэн өдөр байлаа. Энэ өдөр нийт сурган хүмүүжүүлэгчид маань баярын хурлаа хийж, ЗГ, БШУЯ-ны шагналаа гардан, шилдэг номинацийн эзэд тодорч, сургууль, цэцэрлэгийн багш, сурагчдын тоглолт боллоо.
Мөн манай аймгийн боловсролын салбарт Мандал сумын 1 дүгээр сургууль “Улсын тэргүүний сургууль”, Сайхан сумын 24 дүгээр цэцэрлэг “Улсын тэргүүний цэцэрлэг”, Сайхан сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн биологийн багш С.Ундрахгэрэл “Оны тэргүүний багш”-аар шалгарч амжилтын хуудсыг баяжууллаа.
 
 
*“Хүүхдийн авьяасыг нээн хөгжүүлэгч шилдэг сургууль”-аар Сүхбаатар сумын улсын тэргүүний 4-р сургууль, Мандал сумын улсын тэргүүний Нархан цэцэрлэг
*“Номтой нөхөрлөгч шилдэг сургууль”-аар Сүхбаатар сумын 2 дугаар сургууль, Баянгол сумын 21-р цэцэрлэг
*“Оюуны хөгжлийг дэмжигч шилдэг байгууллага”-аар ДЗОУБ-ын Сэлэнгэ ОНХХ, Мандал сумын Олимп цэцэрлэг
* “Сургуулийн хөгжлийг дэмжигч гэр бүл, эцэг эх”-ээр Мандал сумын Хэрх тосгоны ЕБС-ийн эцэг эх Д.Төмөрбаатар
*“Ёс зүйг эрхэмлэгч хамт олон”-оор Цагааннуур сумын Нарлаг цэцэрлэг
*“Шилдэг Гэгээрэл хөгжлийн төв”-өөр Алтанбулаг сумын Гэгээрэл хөгжлийн төв
*“Шинэлэг бүтээлч хамт олон”-оор Сайхан сумын Хөтөл ЕБС-ийн хамт олон, Сүхбаатар сумын Улсын тэргүүний 3 дугаар цэцэрлэгийн хамт олон
*“Эрүүл мэндийг дэмжигч сургууль, цэцэрлэг”-ээр Мандал сумын 1 дүгээр сургууль, Хөтөл хотын 20 дугаар цэцэрлэг тус тус шалгарлаа.
Ур чадварын уралдаанд амжилт үзүүлсэн багш нар батламжаа гардлаа
Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн багшийн ур чадвар, хөгжлийг дэмжих, Боловсролын технологийн хөгжлийн үндэсний сан бүрдүүлэх, багш нарын бүтээлч арга туршлагыг түгээн дэлгэрүүлэх зорилгоор зохион байгуулсан “Багшийн ур чадвар 2013” улсын уралдаанд амжилттай оролцсон:
1. Сургуулийн өмнөх боловсролын чиглэлээр-Хөтөл 20 дугаар цэцэрлэгийн багш М.Энх-Оюунцэцэг
2. Бага боловсролын хичээлээр-Ерөө сумын Бугант тосгоны ЕБС-ийн багш Б.Нарангэрэл
3. Монгол хэл, уран зохиолын хичээлээр-Сүхбаатар сумын Улсын тэргүүний 1 дүгээр сургуулийн багш С.Оюунцэцэг
4. Математикийн хичээлээр-Сант сумын ЕБС-ийн багш Б.Батсүрэн
5. Физикийн хичээлээр-Мандал сумын 3 дугаар сургуулийн багш Б.Болортуяа
6. Химийн хичээлээр-Шаамар сумын ЕБС-ийн багш T.Мөнхтуяа
7. Биологийн хичээлээр-Хөтөл ЕБС-ийн багш Б.Сонинбилэг
8. Газар зүйн хичээлээр-Хүдэр сумын ЕБС-ийн багш Ж.Туул
9. Гадаад хэлний хичээлээр-Ерөө сумын Бугант тосгоны ЕБС-ийн багш Н.Эрдэнэбилэг
10. Нийгмийн ухааны хичээлээр-Сүхбаатар сумын 2 дугаар сургуулийн багш Б.Мягмарсүрэн
11. Дүрслэх урлагийн хичээлээр-Баянгол сумын Улсын тэргүүний сургуулийн бага ангийн багш Д.Оюунбалтмаа
12. Биеийн тамирын хичээлээр-Сүхбаатар сумын Улсын тэргүүний 4 дүгээр бүрэн дунд сургуулийн багш Д.Баатарчулуун
Иргэний боловсрол хичээлээр-Хүдэр сумын ЕБС-ийн бага ангийн багш М.Энхтүвшин нарт батламж гардууллаа.
Эдгээр багш нар “Багшийн ур чадвар 2013” улсын уралдаанд амжилттай оролцож, Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн цахим хуудсанд хичээлээ байршуулж, хүүхэд бүрийг хөгжүүлж байгаа арга зүй, технологио түгээн ажилласан байна.
Мөн “Багшийн ур чадвар 2013” аймгийн уралдаанд амжилттай оролцсон:
1. Мандал сумын 1 дүгээр сургуулийн математикийн багш А.Цэнд-Аюуш
2. Жавхлант сумын сургуулийн математикийн багш Б.Мөнхжаргал
3. Сүхбаатар сумын 3 дугаар сургуулийн монгол хэл, уран зохиолын багш Ю.Ариунгэрэл
4. Сүхбаатар сумын 5 дугаар сургуулийн монгол хэл, уран зохиолын багш Ц.Түвшинжаргал
5. Мандал сумын Хэрх ЕБС-ийн биологийн багш Д.Мөнхбаатар
6. Цагааннуур сумын сургуулийн биологийн багш П.Уранцэцэг
7. Мандал сумын Түнхэл ЕБС-ийн физикийн багш Б.Бямбаханд
8. Хөтөл ЕБС-ийн бага ангийн багш П.Үүлэнзээ
9. Сүхбаатар сумын Улсын тэргүүний 4 дүгээр сургуулийн бага ангийн багш Ц.Отгонцэцэг
10. Сүхбаатар сумын Улсын тэргүүний 1 дүгээр сургуулийн бага ангийн багш Ч.Оюунтөгс
11. Шаамар сумын Дулаанхаан тосгоны бага ангийн багш Ө.Энхбаяр
12. Сүхбаатар сумын 2 дугаар цэцэрлэгийн багш Н.Сарантуяа
13. Сайхан сумын Номгон 28 дугаар цэцэрлэгийн багш Б.Ариунсанаа
14. Сүхбаатар сумын Улсын тэргүүний 4 дүгээр цэцэрлэгийн багш М.Цэцэнням
Сүхбаатар сумын Улсын тэргүүний 3 дугаар цэцэрлэгийн багш Б.Ганцэцэгмаа нар батламжаа гардан авлаа.
 
 

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН “БОЛОВСРОЛЫН ТЭРГҮҮНИЙ АЖИЛТАН” ХҮНДЭТ ТЭМДГЭЭР:

1.Шаамар сумын Дулаанхаан тосгоны ерөнхий боловсролын сургууль Өлзийбаяр Энхбаяр /бага ангийн багш/

2. Сайхан сумын Хөтөл ерөнхий боловсролын сургууль Догсом Бибиш /бага ангийн багш/

3. Сайхан сумын Хөтөл ерөнхий боловсролын сургууль Пүрэв Буяннэмэх /бага ангийн багш/

4. Шаамар сумын Дулаанхаан тосгоны ерөнхий боловсролын сургууль Даваадорж Болормаа /бага ангийн багш/

5. Сүхбаатар сумын Улсын тэргүүний 1 дүгээр сургууль Намжил Бүжинлхам /биологи эрүүл мэндийн багш/

6. Сүхбаатар сумын Улсын тэргүүний 1 дүгээр сургууль Давааноров Отгон /математикийн багш/

7. Сүхбаатар сумын 6 дугаар сургууль Самдан Сосор /Хөгжмийн багш/

8. Орхон сумын 12 дугаар цэцэрлэг Доржтовуу Оюундалай /Цэцэрлэгийн багш/

9. Хүдэр сумын 23 дугаар цэцэрлэг Ванчинсүрэн Цэрэнсүрэн /Туслах багш/

10. Алтанбулаг сумын цэцэрлэг Нямцэрэн Янжинсүрэн /Цэцэрлэгийн багш/

11. Алтанбулаг сумын цэцэрлэг Коля Эрдэнэбилэг /Цэцэрлэгийн арга зүйч/

12. Сүхбаатар сумын Улсын тэргүүний 4 дүгээр сургууль Ойдов Буянжаргал /Бага ангийн багш/

13. Орхонтуул сумын 2 дугаар сургууль Сүхбаатар Ганцэцэг /Технологийн багш/

14. Мандал сумын 2 дугаар сургууль Сосоржав Отгонтуяа /Бага ангийн багш/

15.Сүхбаатар сумын 2 дугаар сургууль Амгалан Эрдэнэзул /Бага ангийн багш /

16. Шаамар сумын ерөнхий боловсролын сургууль Лхамаахүү Нэргүй /Áàãà àíãèéí áàãø/

17. Сүхбаатар сумын 2 дугаар цэцэрлэг Чойндон Алтай /Öýöýðëýãèéí áàãø/

18.Ò¿øèã ñóìûí åðºíõèé áîëîâñðîëûí ñóðãóóëü Áàíäè Áàÿðìàà /Ñóðãàëòûí ìåíåæåð/

19.Ò¿øèã ñóìûí åðºíõèé áîëîâñðîëûí ñóðãóóëü ×óëóóí Ìÿãìàð /Íèéãìèéí àæèëòàí/

20.Ìàíäàë ñóìûí 1 ä¿ãýýð ñóðãóóëü Öýðýííàäìèä ̺íõòºð /Áàãà àíãèéí áàãø/

21.Ìàíäàë ñóìûí 3 äóãààð ñóðãóóëü Øèæèð Ëõàì /Ìàòåìàòèêèéí áàãø/

22.Ìàíäàë ñóìûí Õýðõ òîñãîíû åðºíõèé áîëîâñðîëûí ñóðãóóëü ×àëõàà ̺íãºíñàð /Áàãà àíãèéí áàãø/

23.Ìàíäàë ñóìûí Ò¿íõýë åðºíõèé áîëîâñðîëûí ñóðãóóëü À.Àìèíà /Áàãà àíãèéí áàãø/

24. Мандал сумын ерөнхий боловсролын 2 дугаар бүрэн дунд сургууль Èññ¿ðýí Öýäýíäîðæ /Ìàòåìàòèêèéí áàãø/

25. Цагааннуур сумын ерөнхий боловсролын сургууль Ñ¿ðýí Àòàð÷èìýã /Áàãà àíãèéí áàãø/

26.Áàðóóíá¿ðýí ñóìûí åðºíõèé áîëîâñðîëûí ñóðãóóëü Ï¿ðýâäîðæ Áÿìáàñ¿ðýí /Áàãà àíãèéí áàãø/

27.Ñ¿õáààòàð ñóìûí 4 ä¿ãýýð öýöýðëýã Í.Öýöýãìàà /Öýöýðëýãèéí áàãø/

28.Ìàíäàë ñóìûí 2 äóãààð ñóðãóóëü Ñîñîð Ãîìáî /Îðîñ õýëíèé áàãø/

29.Ìàíäàë ñóìûí 1 ä¿ãýýð ñóðãóóëü Öýðýíáàëæèð Ýíõòóÿà /Àëáàí áóñ áàãø/

30.Áàÿíãîë ñóìûí åðºíõèé áîëîâñðîëûí ñóðãóóëü Äàøëõàãâà Óðàíöýöýã /Áàãà àíãèéí áàãø/

31.Ìàíäàë ñóìûí àõìàä áàãø Æ.Îþóíöýöýã

32.Ìàíäàë ñóìûí àõìàä áàãø ×.Ðàâæèõ

 

МОНГОЛ УЛСЫН БОЛОВСРОЛ ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ЯАМНЫ “ЖУУХ БИЧИГ”-ЭЭР:

 

1.Сүхбаатар сумын 2 дугаар сургууль Батжаргал Алтанцэцэг /Бага ангийн багш/

2.Ò¿øèã ñóìûí åðºíõèé áîëîâñðîëûí ñóðãóóëü Ñàìáóóäîðæ Íýðã¿é /Ìîíãîë õýë óðàí çîõèîëûí áàãø/

3.Ò¿øèã ñóìûí åðºíõèé áîëîâñðîëûí ñóðãóóëü Ìóíäààí Áàéãàëüìàà /Áèîëîãèéí áàãø/

4.Ìàíäàë ñóìûí 1 ä¿ãýýð ñóðãóóëü Áàòäýëãýð Íàðàíãýðýë /Ñóðãàëòûí ìåíåæåð/

5.Ìàíäàë ñóìûí 3 äóãààð ñóðãóóëü Æàëáàà Ìÿãìàðñ¿ðýí /Ñóðãàëòûí ìåíåæåð/

6.Ìàíäàë ñóìûí 3 äóãààð ñóðãóóëü Ï¿ðýâæàâ Óðàí÷èìýã /Õºãæìèéí áàãø/

7.Ñ¿õáààòàð ñóìûí Óëñûí òýðã¿¿íèé 3 äóãààð öýöýðëýã Áÿìáàà Ãàíöýöýãìàà /Öýöýðëýãèéí áàãø/

8.Ìàíäàë ñóìûí Õýðõ òîñãîíû åðºíõèé áîëîâñðîëûí ñóðãóóëü Íàâ÷ Áîëä /Õºäºëìºðèéí áàãø/

9.Àëòàíáóëàã ñóìûí öýöýðëýã Äýëýã Áîëîðìàà /Öýöýðëýãèéí ýðõëýã÷/

10.Ñ¿õáààòàð ñóìûí 2 äóãààð ñóðãóóëü Âàâëèé Àìàðò¿âøèí /Áàãà àíãèéí áàãø/

11.Ñàéõàí ñóìûí Õºòºë åðºíõèé áîëîâñðîëûí ñóðãóóëü Ëõààñ¿ðýí Ï¿ðýâ-îñîð /Áàãà àíãèéí áàãø/

12.Îðõîíòóóë ñóìûí 2 äóãààð ñóðãóóëü ̺íõæàðãàë Àíõáàÿð /Ãàäààä õýëíèé áàãø/

13.Ñàéõàí ñóìûí Õºòºë åðºíõèé áîëîâñðîëûí ñóðãóóëü Æàìáàë Ëõàãâàñ¿ðýí /Áàãà àíãèéí áàãø/

14.Ñ¿õáààòàð ñóìûí Óëñûí òýðã¿¿íèé 4 ä¿ãýýð ñóðãóóëü Ñîäíîìïèë Îòãîíñ¿ðýí /Áàãà àíãèéí áàãø/

15.Øààìàð ñóìûí åðºíõèé áîëîâñðîëûí ñóðãóóëü Ëõàãâàäîðæ Îäãàðèã /Áèåèéí òàìèðûí áàãø/

16.Ñ¿õáààòàð ñóìûí 5 äóãààð ñóðãóóëü Öýíäýýõ¿¿ Àëòàí-ºëçèé /Ò¿¿õ íèéãìèéí óõààíû áàãø/

17.Æàâõëàíò åðºíõèé áîëîâñðîëûí ñóðãóóëü Àâãààíáàëãàí Öýöýãäàðü /Ìîíãîë õýë óðàíçîõèîë/

18.Ìàíäàë ñóìûí Áèëèã ÄÁ ñóðãóóëü Âàíÿ Áîëîðìàà /Ìàòåìàòèêèéí áàãø/

19.Ìàíäàë ñóìûí Ò¿íõýë òîñãîíû åðºíõèé áîëîâñðîëûí ñóðãóóëü Òºìºðáààòàð Íÿìñ¿ðýí /Õèìè áèîëîãèéí áàãø/

20.Ìàíäàë ñóìûí 2 äóãààð åðºíõèé áîëîâñðîëûí ñóðãóóëü Áàÿíöàãààí Àëòàíöýöýã /Ìîíãîë õýë óðàíçîõèîëûí áàãø/

21.Ñàíò ñóìûí åðºíõèé áîëîâñðîëûí ñóðãóóëü Öýðýí Áóìàíçàÿà /Ìîíãîë õýë óðàíçîõèîëûí áàãø/

22.Ñ¿õáààòàð ñóìûí 2 äóãààð öýöýðëýã Àðèëäèé Àìàðæàðãàë /Öýöýðëýãèéí áàãø/

23.Ìàíäàë ñóìûí Ò¿íõýë òîñãîíû åðºíõèé áîëîâñðîëûí ñóðãóóëü Ëàéã¿é Ñàéíãýðýë /Òåõíîëîãèéí áàãø/

 

24.Ìàíäàë ñóìûí àõìàä áàãø Ë.Òóóë

 

ÌÎÍÃÎËÛÍ ÀÕÌÀÄ ÁÀÃØ ÍÀÐÛÍ ÕÎËÁÎÎНЫ ШАГНАЛ “БАГШИЙН ГАВЬЯА” ОДОНГООР:

 

1.Ñ¿õáààòàð ñóìûí 3 äóãààð ñóðãóóëü Äîðæ Áàëæèííÿì /Õºãæìèéí áàãø/

САНХҮҮ ЭДИЙН ЗАСГИЙН АЛБАНЫ ХҮНДЭТ ТЭМДГЭЭР:

1.Ахмад ажилтан Баярбатын Батжаргал