АЙМГИЙН ОНЦГОЙ КОМИССЫН ГИШҮҮД НӨХЦӨЛ БАЙДАЛТАЙ ГАЗАР ДЭЭР НЬ ТАНИЛЦАЖ ЯВНА

Сүхбаатар суманд үүссэн гамшгийн нөхцөл байдалтай аймгийн Онцгой байдлын комиссын гишүүд газар дээр нь очиж танилцан бодит байдлыг нүдээр үзэж, холбогдох байгууллагуудад үүрэг чиглэлийг өгч ажиллаж байна. Аймгийн Онцгой комисс 3 өдрийн турш өндөржүүлсэн бэлэн байдалд ажиллана.