Сэлэнгэ аймгийн хэмжээн дэх бичил уурхайн судалгаа 2013-12-25