Сэлэнгэ аймгийн хэмжээнд хүчин төгөлдөр ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлүүд