Сэлэнгэ аймгийн нутаг дэвсгэрт уул уурхайн талаар баримтлах бодлого