Тендерийн урилга
Сүхбаатар хотын нийтийн орон сууцнуудын дунд тохижилт, авто зогсоол барих ажил”
ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА Огноо : 2014.03.04 Тендер шалгаруулалтын нэр: “Сүхбаатар хотын нийтийн орон сууцнуудын дунд тохижилт, авто зогсоол барих ажил” Тендер шалгаруулалтын дугаар: СЭ-ХААА-04/2014 Сэлэнгэ аймгийн Худалдан авах ажиллагааны алба нь эрх бүхий тендерт оролцогчдоос“Сүхбаатар хотын нийтийн орон сууцнуудын дунд ...

2014-03-04 16:14:00

Дэлгэрэнгүй ...
Сүхбаатар хотын хүүхэд залуучуудын “Цагаан эрэг” цогцолбор барих ажил
ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА Огноо : 2014.03.04 Тендер шалгаруулалтын нэр: Сүхбаатар хотын хүүхэд залуучуудын “Цагаан эрэг” цогцолбор барих ажил Тендер шалгаруулалтын дугаар: СЭ-ХААА-07/2014 Сэлэнгэ аймгийн Худалдан авах ажиллагааны алба нь эрх бүхий тендерт оролцогчдоос “Сүхбаатар хотын хүүхэд залуучуудын “Цагаан эрэг” цогцол...

2014-03-04 15:57:00

Дэлгэрэнгүй ...
Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын парк шинэчлэл”-ийн бараа нийлүүлэх
ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА Огноо : 2014.01.28 Тендер шалгаруулалтын нэр: “Сэлэнгэ аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын парк шинэчлэл” Тендер шалгаруулалтын дугаар: СЭ-ХААА-09/2014 Сэлэнгэ аймгийн Худалдан авах ажиллагааны алба нь эрх бүхий тендерт оролцогчдоос “Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын парк шинэчлэл”-ийн бараа ...

2014-02-07 17:10:00

Дэлгэрэнгүй ...
2014 онд Байгаль хамгаалах сангийн хөрөнгө оруулалтаар
...

2014-02-02 17:15:00

Дэлгэрэнгүй ...
2014 онд Замын сангийн хөрөнгө оруулалтаар
...

2014-02-02 17:09:00

Дэлгэрэнгүй ...
2014 онд орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар
...

2014-02-02 15:54:00

Дэлгэрэнгүй ...
Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө
...

2014-01-28 17:31:00

Дэлгэрэнгүй ...
Сүхбаатар сумын гэр хороололд дулааны болон цэвэр усны шугам тавих
...

2013-10-14 10:35:00

Дэлгэрэнгүй ...
Сайхан сумын Хөтөл хотын доторх инженерийн шугам сүлжээ
...

2013-10-14 10:34:00

Дэлгэрэнгүй ...
Цагааннуур сумын цэцэрлэгийн барилгын засвар
...

2013-10-14 10:33:00

Дэлгэрэнгүй ...