Тендерийн урилга
Сүхбаатар сумын гэр хороололд дулааны болон цэвэр усны шугам тавих
...

2013-10-14 10:35:00

Дэлгэрэнгүй ...
Сайхан сумын Хөтөл хотын доторх инженерийн шугам сүлжээ
...

2013-10-14 10:34:00

Дэлгэрэнгүй ...
Цагааннуур сумын цэцэрлэгийн барилгын засвар
...

2013-10-14 10:33:00

Дэлгэрэнгүй ...
Аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн барилгын засвар шинэчлэлт /Сэлэнгэ/
...

2013-10-14 10:32:00

Дэлгэрэнгүй ...
Аймгийн ЗДТГазарт парк шинэчлэлт
...

2013-10-14 10:31:00

Дэлгэрэнгүй ...
Аймгийн ИТХ-ын төлөөлөгчдөд компьютер/зөөврийн/ модем авах
...

2013-10-14 10:30:00

Дэлгэрэнгүй ...