“Сүхбаатар сумын Партизаны талбайн зам, авто зогсоол байгуулах”

ЦАХИМ ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

 

 

Огноо: 2017.06.02

 Тендер шалгаруулалтын нэр: “Сүхбаатар сумын Партизаны талбайн зам, авто зогсоол байгуулах”

Тендер шалгаруулалтын дугаар: СЭ-ОНӨГ-28/2017

 

 

Сэлэнгэ аймгийн Орон нутгийн өмчийн газар нь эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Сүхбаатар сумын Партизаны талбайн зам, авто зогсоол байгуулах” СЭ-ОНӨГ-28/2017 тоот ажлыг гүйцэтгэх тухай битүүмжилсэн тендерийг цахимаар ирүүлэхийг урьж байна.

 

Энэхүүажлынтендершалгаруулалтньтөрийнхудалданавахажиллагааныцахимсистемээрзарлагдажбайгаацахимтендертулwww.tender.gov.mn хаягаарорждэлгэрэнгүймэдээлэлболонцахимтендерийнбаримтбичгийгавнауу.ТендершалгаруулалтыгСангийнсайдын 2013 оны 07 дугаартушаалаарбатлагдсан “Цахимтендершалгаруулалтзохионбайгуулахжурам”-ындагуузохионбайгуулжбайна.

Тендерторолцогчньтендерийнбаримтбичгийгилгээхийнөмнө50,000 (Тавинмянган)төгрөгийгцахимсистемашиглантөлсөнбайхшаардлагатай.

Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 45 хоногийн дотор хүчинтэй байна.

Тендерт оролцогч нь Санхүүгийн болон туршлагын дараах шаардлагыг хангасан байна.

Үүнд: Борлуулалтын хэмжээ:150 сая төгрөг ба түүнээс дээш

Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн хэмжээ: 75 сая төгрөг

Сүүлийн гурван жилд хэрэгжүүлсэн ижил төстэй ажлын өртөг:150сая  төгрөг ба түүнээс дээш

Тусгай зөвшөөрөл шаардлагатай бол тусгай зөвшөөрөл ирүүлэх эсэх:ЗТЯ-ны Хатуу хучилттай зам барих

Тендерийн хамт 2,462,500/Хоёр сая дөрвөн зуун жаран хоёр мянга таван зуун/ төгрөгийн дүнтэй тендерийн баталгаа ирүүлнэ.

 

Тендерийг 2017 оны 07 дугаар сарын 03-ны өдрийн 11 цаг 00 минут–аас өмнө доорх хаягаар ирүүлэх ба нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан тендерийг 2017 оны 07 дугаар сарын 03-ныөдрийн11 цаг 15 минутанд нээнэ.

 

Гадаадын этгээд тендер ирүүлэх эрхтэй, эрхгүй эсэх:Гадаадын этгээд тендерт оролцох эрхгүй

 

Дотоодны давуу эрх тооцох эсэх: Тооцно.

 

Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.

 

 

 

Сэлэнгэ аймгийн  Орон нутгийн өмчийн газар

 Засаг даргын тамгын газрын байр, 1 давхарт №121 тоот өрөө

 Утас:7036-3598, Факс: 7036-3597

Цахим сайт: www.tender.gov.mn