“Баянгол сумын шинэ соёлын төвийн зураг төсвийн үнэ”

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

 

1.    Сэлэнгэ аймгийн Орон нутгийн өмчийн газар нь Баянгол сумын шинэ соёлын төвийн зураг төсвийн үнэ СЭ-ОНӨГ-63/2017 тоот ажлыг хэрэгжүүлэх зорилгоор зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээдийг /мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.

 

2.    Энэхүү зөвлөх үйлчилгээ нь Баянгол сумын шинэ соёлын төвийн зураг төсвийн үнэ”-ыг  2017 оны 3 дугаар сард хийж дуусгах болно.

 

3.    Мэдүүлгээ ирүүлж буй зөвлөх нь уг үйлчилгээг гүйцэтгэх чадвартайг нотлох мэдээллийг (Байгууллагын танилцуулга, улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, уг ажлыг гүйцэтгэхэд боломжтой тусгай зөвшөөрөл, ижил төрлийн ажлын туршлага, ажиллах боловсон хүчний чадвар, туршлагын талаарх мэдээлэл гэх мэт) ирүүлнэ. Чадварыг нэмэгдүүлж сайжруулах зорилгоор зөвлөхүүд түншлэлийн хэлбэрээр оролцож болно.

 

4.    Сонирхсон этгээд нэмэлт мэдээллийг 2017 оны 12 дугаар сарын 20ыөдрийн 09 цаг 00 минут-аас эхлэн ажлын өдөр 09.00 -18.00 цагийн хооронд авч болох бөгөөд мэдүүлгээ www.tender.gov.mn хаягаар 2017 оны 12 дугаар 29ы өдрийн 11:00 цагийн дотор ирүүлнэ үү.

 

 

Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын тамгын газар өргөтгөлийн 1-р давхарт

Сэлэнгэ аймгийн Орон нутгийн өмчийн газар

121 тоот өрөө Утас:7036-3598