Аймгийн ИТХ-ын тогтоол
Нэр Дугаар Батлагдсан огноо Хавсаргасан файл
АИТХ, түүний Тэргүүлэгчдийн 2021 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай 4 2021-02-02
2021 онд аймгийн газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 6 2021-02-02
Иргэдэд 2021 онд өмчлүүлэх газрын зориулалт, байршил, хэмжээг тогтоох тухай 7 2021-02-02
Сэлэнгэ аймгийн 2021 оны төсөв батлах тухай 7 2020-12-03
Сэлэнгэ аймгийн 2020 оны тодотгосон төсөв батлах тухай 77 2020-09-21
Бичил худалдаа, ажил, үйлчилгээ эрхлэгч хувь хүний албан татварын хувь хэмжээ тогтоох тухай 78 2020-09-21
Үнэ тогтоох тухай 79 2020-09-21
Жендерийн эрх тэгш байдлыг аймгийн хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн тухай 20 2020-04-03
Хуралдаан зарлах тухай 21 2020-04-03
Үндсэн хөрөнгө актлаж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай 22 2020-04-03
Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай 23 2020-04-03
Үндсэн хөрөнгө дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай 24 2020-04-03
Нэрэмжит болгох тухай 28 2020-04-03
Ой тэмдэглэх зөвшөөрөл олгох тухай 29 2020-04-03
Төлөвлөгөө батлах тухай 12 2020-02-06
2020 онд ахуйн зориулалтаар агнах, барих амьтны тоо хэмжээ тогтоох тухай 13 2020-02-06
Сэлэнгэ үйлчилгээ ОНӨААТҮГ-ыг татан буулгах тухай 14 2020-02-06
АИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн тогтоол: 2020 онд иргэдэд өмчлүүлэх газрын зориулалт, байршил хэмжээг батлах тухай 2 2020-01-15
Эх хүүхдэд үзүүлэх тусламжийн чанарыг сайжруулж, эндэгдлээс сэргийлэх тухай 3 2020-01-15
Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх аймгийн 2019 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн тухай 6 2020-01-15
2020 оны ойгоос бэлтгэх модны нэмэлт хуваарь батлах тухай 7 2020-01-15
Сэлэнгэ аймгийн ерөнхий агнуур зохион байгуулалт, менежтентийн төлөвлөгөөний танилцуулгыг хэлэлцсэн тухай 8 2020-01-15
Хүний эрхийг хангах үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2020-2023 оны төлөвлөгөө батлах тухай 5 2020-01-15
Сэлэнгэ аймгийн 2020 оны төсөв батлах тухай 70 2019-12-04
Байгалийн ургамал ашигласны төлбөрийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай 71 2019-12-04
аймгийн 2019 оны төсөвт урьд оны үлдэгдэл нэмж батлах тухай 69 2019-10-04
зарим төсөл, арга хэмжээний нэршил өөрчлөх тухай 62 2019-06-26
Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх тухай 63 2019-06-26
Зарим газар нутгийг бичил уурхайн зориулалтаар орон нутгийн тусгай хэрэгцээнд авах тухай 66 2019-06-26
АИХТ-аас батлан гаргасан тогтоол, шийдвэр, аймаг сумын Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн явц, үр дүнгийн тухай 61 2019-05-30
Аймгийн тусгай хэрэгцээний газрын зориулалт хэмжээг өөрчлөн тогтоох тухай 56 2019-03-28
Зарим газар нутгийг бичил уурхайн зориулалтаар орон нутгийн тусгай хэрэгцээнд авах тухай 57 2019-03-28
Журам батлах тухай /Мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах журам/ 5 2019-01-25
АИТХ-ын тогтоол "Бэлчээрийн газрын төлбөрийн талаар авах арга хэмжээний тухай" 52 2018-12-21
АИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн тогтоол "Төрийн албан хаагчдыг орон сууцны зээлд хамруулах журам" 135 2018-12-20
2019 оны хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэх хуваарь батлах тухай 86 2018-09-20
Цөлжилттэй тэмцэх ажлыг эрчимжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө батлах тухай 84 2018-09-20
Сум бүрт нэг үйлдвэр-үйлчилгээ хөтөлбөр 85 2018-09-20
2019 онд үйлдвэрлэлийн болон ахуйн зориулалттай хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэх хуваарийг батлах тухай 86 2018-09-20
Үндсэн хөрөнгийг дуудлага худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай 38 2018-05-01
2018 онд ахуйн зориулалтаар агнах, барих амьтны тоо хэмжээг тогтоох тухай 10 2018-02-12
"Сэлэнгэ аймгийн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх хөтөлбөр" батлах тухай 156 2017-12-22
"Иргэдийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх хөтөлбөр" батлах тухай 154 2017-12-22
"Сэлэнгийн брэнд хөтөлбөр" батлах тухай 157 2017-12-22
"Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн аймгийн дэд хөтөлбөр" батлах тухай 155 2017-12-22
"Сэлэнгэ аймгийн гадаад харилцааг эдийн засагжуулах хөтөлбөр" батлах тухай 142 2017-12-14
"Жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах аймгийн дэд хөтөлбөр" батлах тухай 144 2017-12-14
"Соёл урлаг-хүний хөгжилд аймгийн хөтөлбөр" батлах тухай 141 2017-12-14
"Суралцагч байгууллага-Төрийн албаны манлайлал аймгийн хөтөлбөр" 143 2017-12-14
"Цэргийн насны залуучуудын эрүүл мэндийг хамгаалах, боловсролын түвшинг дээшлүүлэх хөтөлбөр" 145 2017-12-14
"Авлига ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх аймгийн хөтөлбөр" батлах тухай 118 2017-09-19
Аймгийн баяр наадмын тов тогтоох тухай 75 2017-06-07
"Багш сурагч солилцоо" аймгийн хөтөлбөр 72 2017-06-06
"Сүрьеэгүй Сэлэнгэ" хөтөлбөр батлах тухай 55 2017-05-31
"Сэлэнгэ Орон сууц" ОНӨААТҮГ байгуулах тухай 53 2017-05-30
"Төрөөс эрүүл мэндийн талаар баримтлах бодлого" хөтөлбөр батлах тухай 54 2017-05-29
"Сэлэнгэ-Баялаг ирээдүй" ОНӨААТҮГ байгуулах тухай 58 2017-05-25
Сэлэнгэ Олон Улсын худалдааны төвийн талбай түрээслүүлэх журам 23 2017-05-05
аймгийн БТСГ-ын 70 жилийн ой тэмдэглэх тухай 44 2017-05-03
Ой тэмдэглэх тухай / сургууль цэцэрлэгүүд/ 38 2017-04-10
"Манай гудамж-Миний гэр" хөтөлбөр батлах тухай 31 2017-04-07
Аймгийн ИТХ-ын тогтоол "Манай гудамж-Миний гэр" хөтөлбөр батлах тухай 31 2017-04-07
Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2016 оны тогтоолууд 110 2016-12-06
Аймгийн ИТХ-ын 2016 оны тогтоолууд 1 2016-12-05
Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2015 оны тогтоолууд 3 2016-01-11
Аймгийн ИТХ-ын 2015 оны тогтоолууд 2 2016-01-10
Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх зөвшөөрөл олгох, хяналт тавих хурам 97 2016-01-05
Зарим хүмүүсийг шагналд уламжлах тухай 77 2015-07-01
2015 оны төлөвлөгөө батлах тухай 73 2015-01-27
Сэлэнгэ аймгийн нутаг дэвсгэрт уул уурхайн талаар баримтлах бодлого 51 2014-10-21
Хүний эрхийг хангах үндэсний хөтөлбөрийг Сэлэнгэ аймагт хэрэгжүүлэх 2015-2018 оны төлөвлөгөө 50 2014-10-14
Сэлэнгэ аймгийн 2014 оны тодотгосон төсөв: 52 2014-10-14
Аймгийн нутаг дэвсгэрт уул уурхай талаар баримтлах бодлого батлах тухай 51 2014-10-08
Сэлэнгэ аймгийн Концессын зүйлийн жагсаалт: 50 2014-07-09
ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 94,95-р тогтоол -Иргэний зөвлөл байгуулах 94 2014-06-20
Сэлэнгэ аймгийн хэмжээнд 2014-2018 онд хэрэгжих "Сэлэнгэ орон сууц хөтөлбөр" 80 2014-06-10
Аймгийн "Сэлэнгэ-Ногоон бүс" хөтөлбөр батлагдлаа 10 2014-05-19
"Ээлжлэн тариалах систем" аймгийн хөтөлбөр: 69 2014-05-13
"Цахим сургууль-Цахим сургалт" аймгийн хөтөлбөр: 24 2014-03-24
Орон нутгийн өмчийн эд хөрөнгийг түрээслүүлэх журам 25 2014-03-24
2014 оны ИТХ-ын тогтоолууд 3 2014-02-18
2014 оны тогтоолууд 2 2014-02-18
2014 онд иргэдэд газар өмчлүүлэх газрын зориулалт, байршил, хэмжээг батлах тухай 12 2014-02-17