УИХ, ЗГ-ын тогтоол шийдвэрүүд
Нэр Дугаар Батлагдсан огноо Хавсаргасан файл
“Цахим хэлбэрээр албан хэрэг хөтлөх нийтлэг журам” 111 2017-04-12
Иргэнд 2017 онд өмчлүүлэх газрын нийт хэмжээ, байршил, зориулалтыг тогтоох тухай 104 2017-03-29
”Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт болон захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам” 89 2017-03-15
Мөнгөн урамшууллын хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай / хүнсний улаанбуудай/ 62 2017-02-22
Хурдан морины бүсийн уралдааны 2017 оны хуваарийг тогтоох тухай 63 2017-02-22
Тооны дээд хязгаар, мөнгөн төлбөрийн хэмжээ тогтоох тухай 51 2017-02-08
Архидан согтуурахтай тэмцэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 46 2017-02-01
"Алт-2 үндэсний хөтөлбөр" батлах тухай 20 2017-01-18
Мал, мах бэлтгэлийг нэмэгдүүлэх зарим арга хэмжээний тухай 14 2017-01-11
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 193 2016-12-21
“Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн хамгааллын комиссын дүрэм” батлах тухай 200 2016-12-21
Улсын аварга малчин, улсын хошой аварга малчин, улсын аварга фермер, улсын аварга саальчин, улсын аварга тариаланч хамт олон, улсын аварга тариаланч шалгаруулах журам 202 2016-12-21