УИХ, ЗГ-ын тогтоол шийдвэрүүд
Нэр Дугаар Батлагдсан огноо Хавсаргасан файл
Мөнгөн төлбөрийн хэмжээг тогтоох тухай /цэргийн дүйцүүлэх алба/ 119 2023-04-05
Шинжлэх ухаан, технологийн салбарт авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай 120 2023-04-05
2023-2024 оныг Авлигаатай тэмцэх жил болгон зарлах тухай 49 2023-02-08
Улсын төсвийн 2023 оны хөрөнгө оруулалтын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 55 2023-02-08
Хүнсний хангамж, ХАА-н салбарын технологит ажлын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 63 2023-02-08
Журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 15 2023-01-11
Журам, загвар батлах тухай 6 2023-01-04
Агентлаг байгуулах тухай 499 2022-12-28
Үндэсний стратеги батлах тухай /кибер аюулгүй байдал/ 493 2022-12-28
Журамд өөрчлөлт оруулах тухай /ТЗ, ТҮ алба хаасан хугацааны нэмэгдэл/ 491 2022-12-28
Журамд өөрчлөлт оруулах тухай /ТЗ, ТҮ албан хаагчдад нэмэгдэл хөлс олгох 490 2022-12-28
Тогтоолд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай /Орон нутагт ажилласны нэмэгдэл/ 489 2022-12-28
Төрийн албаны зарим албан тушаалын цалингийн хэмжээ, доод хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай 488 2022-12-28
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 481 2022-12-28
Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичиг боловсруулах журам батлах тухай 470 2022-12-21
Улсын нөөцөөс бараа, материал гаргах, нөхөн бүрдүүлэх тухай 461 2022-12-14
МУ-ын 2023 оны төсвийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх талаар зарим арга хэмжээний тухай 448 2022-12-07
Журмын хавсралтыг өөрчлөн батлах тухай 105 2021-04-23
Улсын аварга малчин өрх, улсын хошой аварга малчин өрх шалгаруулах журам батлах тухай 5 2021-01-06
МУ-ын ЗГ-ын 2020-2024 оны ҮАХ-ийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний хөтөлбөр батлах тухай 203 2020-12-09
Халдвараас урьдчилан сэргийлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай /шинэ жилийг хязгаарлах/ 171 2020-11-04
Бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацааг сунгах тухай 159 2020-10-28
Бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацааг сунгах тухай 103 2020-09-14
Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн системийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 90 2020-09-02
Бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацааг сунгах тухай 31 2020-07-29
ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН САЛБАРЫН 2020-2021 ОНЫ ӨВӨЛЖИЛТ, ХАВАРЖИЛТЫН БЭЛТГЭЛ ХАНГАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 19 2020-07-22
Бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацааг сунгах, журам батлах тухай 188 2020-05-27
Монгол Улсын дипломат албан паспорт олгох, эзэмших, хадгалах журам 190 2020-05-27
Тогтоолын хавсралтад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 184 2020-05-20
Төрийн албаны цалингийн нэгдсэн систем нэвтрүүлэх тухай 163 2020-05-06
НДШ-ээс чөлөөлөх, ажилгүйдлийн даатгалын сангаас дэмжлэг үзүүлэх тухай хуулийг хэрэгжүүлэхэд баримтлах журам 140 2020-04-17
Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих үндэсний хөтөлбөр 156 2020-04-17
Газар тариалангийн тогтвортой хөгжлийг дэмжих зарим арга хэмжээний тухай 138 2020-04-15
Улсын онцгой комиссын 2020 оны 15 дугаар хурлын тэмдэглэл 15 2020-04-09
2020 оны 1-р ээлжийн цэрэг татлагатай холбоотой авах зарим арга хэмжээний тухай 8 2020-04-09
УИХ-ын тогтоол: Коронавируст халдвар /COVID-19/-ын цар тахлын үед иргэдийн эрүүл мэнд, орлогыг хамгаалах, ажлын байрыг хадгалах, эдийн засгийг идэвхжүүлэх багц арга хэмжээний тухай 21 2020-04-09
Чөлөөт бүсээс гаалийн нутаг дэвсгэрт оруулахад гаалийн болон нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөх зорчигчийн худалдаж авсан 3.0 сая төгрөг хүртэл үнийн дүнтэй барааны нэр төрлийн жагсаалт 105 2020-03-25
Улсын үзлэгийн мөрөөр авах зарим арга хэмжээний тухай 106 2020-03-25
Бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацааг сунгах тухай 102 2020-03-22
Цэргийн дүйцүүлэх албыг 2020 онд мөнгөн төлбөрийн хэлбэрээр орлуулан хаах иргэний төлөх төлбөрийн хэмжээ 93 2020-03-18
Ойн экологи-эдийн засгийн үнэлгээ батлах тухай /БОАЖ сайдын тушаал/ 176 2020-03-16
Бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх тухай 62 2020-02-12
Улсын аварга малчин өрх, улсын хошой аварга малчин өрх шалгаруулах журамд өөрчлөлт оруулах тухай 36 2020-01-29
Үндэсний инновацийн тогтолцоон хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөр батлах тухай 33 2020-01-29
Шинэ коронавирусын эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай 30 2020-01-26
Алтанбулаг, Цагааннуур сум, Ерөө сумын Бугант тосгоны цэвэр, бохир усны үйлчилгээний тариф батлах тухай 6 2020-01-24
Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, асаргааны тэтгэмжийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай 25 2020-01-22
Тэтгэвэрийн хэмжээг нэмэгдүүлэх тухай 24 2020-01-22
МАА-н гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүний экспортыг нэмэгдүүлэх талаар авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай 18 2020-01-15
Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл, түүнд тавих хяналтыг сайжруулах, хууль бус үйлдлийг таслан зогсоох тухай 17 2020-01-15
Мөнгөн урамшууллын хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай 15 2020-01-08
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 10 2020-01-08
Улсын хамгаалалтад байх түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалын жагсаалт 13 2020-01-08
ХАА-г дэмжих сангийн ажлын алба байгуулах тухай 16 2020-01-08
Экологийн цагдаагийн алба 3 2020-01-06
Зарим иргэний тэтгэвэрийн хэмжээг нэмэгдүүлэхэд баримтлах журам 484 2019-12-30
"АТАР-4 тариалангийн тогтвортой хөгжлийн аян"-ыг зарлах тухай 476 2019-12-25
Хоолны зардлын норматив тогтоох тухай 450 2019-12-18
Тусгай зориулалтаар 2020 онд агнах, барих амьтны тоо хэмжээг тогтоох тухай 439 2019-12-18
Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 388 2019-10-30
Малчин, мал бүхий этгээдэд мөнгөн урамшуулал олгох журам 343 2019-09-04
Ажлын өдөр шилжүүлэх тухай 340 2019-08-28
Цахим хэлбэрээр мэдээлэл солилцох, мэдээллийн сан бүрдүүлэх, ашиглах журам 220 2019-06-05
"150 мянган айл-Орон сууц" үндэсний хөтөлбөр 202 2019-05-22
Цахим Засаглал үндэсний хөтөлбөр 73 2019-02-20
УИХ-ын тогтоол: "Төрийн захиргааны албан тушаалын зэрэг дэв, түүний нэмэгдэл олгох журам" батлах тухай 21 2019-02-01
Эх оронч худалдан авалтын жил болгон зарлах тухай 59 2019-01-30
Хурдан морины уралдааны талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 57 2019-01-30
Улаан буудайн мөнгөн урамшууллын хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай 44 2019-01-23
Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, асаргааны тэтгэмжийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай 27 2019-01-16
Тэтгэвэрийн хэмжээг нэмэгдүүлэх тухай 26 2019-01-16
ЗГ-ын тогтоол "Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэхэд цалин, урамшуулал олгох журам" 9 2019-01-09
ЗГ-ын тогтоол "Албан үүргээ гүйцэтгэх явцад ТАХ-ийн амь нас хохирсон тохиолдолд ар гэрт нь 1 удаагийн буцалтгүй тусламж олгох журам" 8 2019-01-09
"Төрийн албан хаагчид өндөр насны тэтгэвэрт гарахад нэг удаагийн буцалтгүй тусламж олгох журам" 7 2019-01-09
Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 12 2019-01-09
"Гурван тулгуурт хөгжлийн бодлого" батлах тухай 42 2018-02-06
“Цахим хэлбэрээр албан хэрэг хөтлөх нийтлэг журам” 111 2017-04-12
Иргэнд 2017 онд өмчлүүлэх газрын нийт хэмжээ, байршил, зориулалтыг тогтоох тухай 104 2017-03-29
”Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт болон захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам” 89 2017-03-15
Мөнгөн урамшууллын хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай / хүнсний улаанбуудай/ 62 2017-02-22
Хурдан морины бүсийн уралдааны 2017 оны хуваарийг тогтоох тухай 63 2017-02-22
Тооны дээд хязгаар, мөнгөн төлбөрийн хэмжээ тогтоох тухай 51 2017-02-08
Төрөөс мэдээлэл, харилцаа холбооны хөгжлийн талаар баримтлах бодлого 47 2017-02-08
Архидан согтуурахтай тэмцэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 46 2017-02-01
"Алт-2 үндэсний хөтөлбөр" батлах тухай 20 2017-01-18
Мал, мах бэлтгэлийг нэмэгдүүлэх зарим арга хэмжээний тухай 14 2017-01-11
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 193 2016-12-21
“Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн хамгааллын комиссын дүрэм” батлах тухай 200 2016-12-21
Улсын аварга малчин, улсын хошой аварга малчин, улсын аварга фермер, улсын аварга саальчин, улсын аварга тариаланч хамт олон, улсын аварга тариаланч шалгаруулах журам 202 2016-12-21