УИХ, ЗГ-ын тогтоол шийдвэрүүд
Нэр Дугаар Батлагдсан огноо Хавсаргасан файл
Ажлын өдөр шилжүүлэх тухай 340 2019-08-28
Цахим Засаглал үндэсний хөтөлбөр 73 2019-02-20
УИХ-ын тогтоол: "Төрийн захиргааны албан тушаалын зэрэг дэв, түүний нэмэгдэл олгох журам" батлах тухай 21 2019-02-01
Эх оронч худалдан авалтын жил болгон зарлах тухай 59 2019-01-30
Хурдан морины уралдааны талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 57 2019-01-30
Улаан буудайн мөнгөн урамшууллын хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай 44 2019-01-23
Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, асаргааны тэтгэмжийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай 27 2019-01-16
Тэтгэвэрийн хэмжээг нэмэгдүүлэх тухай 26 2019-01-16
ЗГ-ын тогтоол "Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэхэд цалин, урамшуулал олгох журам" 9 2019-01-09
ЗГ-ын тогтоол "Албан үүргээ гүйцэтгэх явцад ТАХ-ийн амь нас хохирсон тохиолдолд ар гэрт нь 1 удаагийн буцалтгүй тусламж олгох журам" 8 2019-01-09
"Төрийн албан хаагчид өндөр насны тэтгэвэрт гарахад нэг удаагийн буцалтгүй тусламж олгох журам" 7 2019-01-09
Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 12 2019-01-09
"Гурван тулгуурт хөгжлийн бодлого" батлах тухай 42 2018-02-06
“Цахим хэлбэрээр албан хэрэг хөтлөх нийтлэг журам” 111 2017-04-12
Иргэнд 2017 онд өмчлүүлэх газрын нийт хэмжээ, байршил, зориулалтыг тогтоох тухай 104 2017-03-29
”Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт болон захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам” 89 2017-03-15
Мөнгөн урамшууллын хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай / хүнсний улаанбуудай/ 62 2017-02-22
Хурдан морины бүсийн уралдааны 2017 оны хуваарийг тогтоох тухай 63 2017-02-22
Тооны дээд хязгаар, мөнгөн төлбөрийн хэмжээ тогтоох тухай 51 2017-02-08
Төрөөс мэдээлэл, харилцаа холбооны хөгжлийн талаар баримтлах бодлого 47 2017-02-08
Архидан согтуурахтай тэмцэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 46 2017-02-01
"Алт-2 үндэсний хөтөлбөр" батлах тухай 20 2017-01-18
Мал, мах бэлтгэлийг нэмэгдүүлэх зарим арга хэмжээний тухай 14 2017-01-11
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 193 2016-12-21
“Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн хамгааллын комиссын дүрэм” батлах тухай 200 2016-12-21
Улсын аварга малчин, улсын хошой аварга малчин, улсын аварга фермер, улсын аварга саальчин, улсын аварга тариаланч хамт олон, улсын аварга тариаланч шалгаруулах журам 202 2016-12-21