Үндэсний хөтөлбөрүүд
Нэр Дугаар Батлагдсан огноо Хавсаргасан файл
МУ-ын ЗГ-ын тогтоол "Халдварт бус өвчинтэй тэмцэх" үндэсний хөтөлбөр 289 2017-09-27
МУ-ын ЗГ-ын тогтоол "Хүнсний ногоо" үндэсний хөтөлбөр 278 2017-09-22
МУ-ын ЗГ-ын тогтоол "Эрчим хүч хэмнэх" үндэсний хөтөлбөр 274 2017-09-20
Аймгийн ИТХ-ын тогтоол "Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын үндэсний хөтөлбөр" батлах тухай 270 2017-09-20
МУ-ын ЗГ-ын тогтоол "Орчны эрүүл мэнд " үндэсний хөтөлбөр 225 2017-08-09
МУ-ын ЗГ-ын тогтоол “Цахим хэлбэрээр албан хэрэг хөтлөх нийтлэг журам” хөтөлбөр 111 2017-04-12
МУ-ын ЗГ-ын тогтоол . “Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисын хууль бус эргэлттэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөр” 77 2017-03-07
Эх, хүүхэд, нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд” үндэсний хөтөлбөр 78 2017-03-07
МУ-ын ЗГ-ын тогтоол "Халдварт өвчнөөс сэргийлэх, хянах үндэсний хөтөлбөр" 11 2017-01-11
МУ-ын ЗГ-ын тогтоол “Орлоготой оюутан” үндэсний хөтөлбөр 178 2016-12-07
МУ-ын ЗГ-ын тогтоол "Үндэсний чанарын хөтөлбөр батлах тухай" 344 2016-06-28
МУ-ын ЗГ-ын тогтоол "Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах үндэсний хөтөлбөр" 233 2016-05-02
МУ-ын ЗГ-ын тогтоол “Бичил бизнесийг дэмжих” хөтөлбөр" 200 2016-04-04
МУ-ын ЗГ-ын тогтоол "Хотжилт ба эрүүл мэнд хөтөлбөр" 4 2016-01-04
МУ-ын ЗГ-ын тогтоол "Зорилтот өрхийн хөгжил, хамгааллыг сайжруулах үндэсний хөтөлбөр" 16 2016-01-04
МУ-ын ЗГ-ын тогтоол “Соёлын үйлдвэрлэл” үндэсний хөтөлбөр 509 2015-12-21
МУ-ын ЗГ-ын тогтоол "Хүн амын хоол тэжээл үндэсний хөтөлбөр” 447 2015-11-16
МУ-ын ЗГ-ын тогтоол "Хөтөлбөр батлах тухай /Гэрч хохирогчийг хамгаалах, туслалцаа үзүүлэх үндэсний хөтөлбөр" 346 2015-08-24
МУ-ын ЗГ-ын тогтоол "Гамшгийн эрсдэлийг олон нийтийн оролцоотой бууруулах үндэсний хөтөлбөр" 303 2015-07-20
МУ-ын ЗГ-ын тогтоол "Олон нийт-Цагдаагийн хамтын ажиллагаа хөтөлбөр" 257 2015-06-27
МУ-ын ЗГ-ын тогтоол “Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөр” 324 2014-08-04
МУ-ын ЗГ-ын тогтоол "Соёлын баримтат өвийг хамгаалах хөтөлбөр" 238 2014-07-28
МУ-ын ЗГ-ын тогтоол ”Цагдаагийн байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөр” 79 2014-03-14
МУ-ын ЗГ-ын тогтоол "Амьдралын буруу хэвшлээс үүдэлтэй өвчнөөс сэргийлэх, хянах үндэсний 2 дахь хөтөлбөр" 34 2014-02-07
МУ-ын ЗГ-ын тогтоол "Эрүүл насжилт, насны эрүүл мэнд үндэсний хөтөлбөр" 416 2013-10-14
МУ-ын ЗГ-ын тогтоол "Биеийн тамир, спортыг хөгжүүлэх цогц хөтөлбөр" 32 2011-02-11
МУ-ын ЗГ-ын тогтоол "Боловсрол үндэсний хөтөлбөр" 31 2010-02-03
МУ-ын ЗГ-ын "Осол гэмтэл, хүчирхийллээс сэргийлэх үндэсний хөтөлбөр" 279 2009-09-09