Аймгийн засаг даргын захирамж
Нэр Дугаар Батлагдсан огноо Хавсаргасан файл
Хүүхэд хамгааллын болон гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай 169 2019-05-09
Жендерийн эрх тэгш байдлын хангах аймгийн салбар хороог шинэчлэн байгуулах тухай 153 2019-05-01
2019 оныг "Бүтээн байгуулалтыг нэмэгдүүлж, өрхийн аж ахуйг хөгжүүлэх жил" болгон зарлах тухай 0 2019-01-02
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 365 2018-10-01
Аймгийн өвс, тэжээлийн аюулгүйн нөөц бүрдүүлэх тухай 342 2018-09-11
Захиргааны хэм хэмжээний актын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 308 2018-08-09
2018-2019 оны өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангах зарим арга хэмжээний тухай 10 2018-07-05
Захирамж хүчингүй болгох тухай 222 2018-06-07
Авлига, ашиг сонирхолын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай 9 2018-05-04
Төгсөлт, эрдмийн баяр тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай албан даалгавар 8 2018-04-20
Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулах тухай албан даалгавар 1 2018-01-09
Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулах тухай албан даалгавар 2 2018-01-09
Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулах тухай албан даалгавар 3 2018-01-09
Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулах тухай албан даалгавар 6 2018-01-09
Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулах тухай албан даалгавар 7 2018-01-09
Аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн 2017 оны хурлаар хэлэлцэх асуудлын төлөвлөгөө 76 2017-02-17
"Ээлтэй үйлчилгээ-Иргэн танд" арга хэмжээг зохион байгуулах тухай 219 2016-06-04
Нэмэлт дархлаажуулалт зохион байгуулах тухай 116 2016-05-10
Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын 2016 оны 02 дугаар сарын захирамжууд: 28 2016-03-05
Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын 2016 оны 01дүгээр сарын захирамжууд: 1 2016-02-08
Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын 2015 оны 12 дүгээр сарын захирамжууд: 462 2016-01-12
Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын 2015 оны 11 дүгээр сарын захирамжууд: 436 2015-12-07
Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын 2015 оны 10 дугаар сарын захирамжууд: 399 2015-11-05
Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын 2015 оны 09 дүгээр сарын захирамжууд: / эхний хэсэг / 353 2015-10-02
Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын 2015 оны 09 дүгээр сарын захирамжууд: / сүүлийн хэсэг / 374 2015-10-02
Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын 2015 оны 08 дугаар сарын захирамжууд: 335 2015-09-02
Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын 2015 оны 05 дугаар сарын захирамжууд: 183 2015-06-03
Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын 2015 оны 04 дүгээр сарын захирамжууд: 118 2015-04-25
Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын 2015 оны 03 дугаар сарын захирамжууд: 64 2015-04-25
Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын 2015 оны 02 дугаар сарын захирамжууд: 31 2015-04-25
Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын 2015 оны 01 дүгээр сарын захирамжууд: 1 2015-04-24
Аймгийн Засаг даргын 2015-04-23 ны А/173 тоот захирамж: 173 2015-04-23
Хэлэлцэх асуудлын жагсаалт батлах тухай 156 2015-04-20
Аймгийн Засаг даргын захирамж 19 2015-02-19
2015 оныг "Иргэн-таны төлөө" жил болгон зарлах тухай 41 2015-02-16
Журам батлах тухай 16 2015-01-21
Шилэн дансны хууль хэрэгжүүлэх тухай 13 2015-01-09
A/01 Тусгай зөвшөөрөл олгох, хугацаа сунгах тухай 2015-01-05 1 2015-01-05
Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдлийн маягтын загвар 245 2014-06-13
"Төрийн үйлчилгээний лавлах" баримт бичгийг батлах тухай 112 2014-03-31
"Ээлтэй орчин-их бүтээн байгуулалтын жил" 71 2014-03-03
Аймгийн Засаг даргын захирамж 316 2014-02-18
"Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулах тухай" албан даалгавар 3 2014-01-10