Аймгийн засаг даргын захирамж
Нэр Дугаар Батлагдсан огноо Хавсаргасан файл
Түр хязгаарлалт тогтоох тухай 172 2020-06-22
Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай /Ж.Од-д/ 123 2020-04-23
Зорчих хөдөлгөөнийг түр зогсоох тухай 122 2020-04-21
Цэргийн дүйцүүлэх албыг мөнгөн төлбөрийн хэлбэрээр орлуулан хаалгах тухай 121 2020-04-17
Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай /иргэн С.Нарантуяад/ 117 2020-04-14
"Амны хаалтаа зүүцгээе" аяныг өрнүүлэх тухай 119 2020-04-14
Дэмжих баг байгуулах тухай 120 2020-04-14
Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэхийг түр хугацаанд хориглох тухай 115 2020-04-10
Хилийн дэглэм зөрчсөн айл өрх, иргэдийг хилийн зурвасаас албадан гаргах тухай 116 2020-04-10
Үлийн цагаан оготнотой тэмцэх арга хэмжээ зохион байгуулах тухай 112 2020-04-09
Газар эзэмшүүлэх цахим дуудлага худалдаа явуулах тухай 113 2020-04-09
Газар өмчлөх эрхийг сэргээх тухай 114 2020-04-09
Хяналтын цэг ажиллуулах тухай 109 2020-04-02
Онцгой комиссын бүрэлдэхүүн, ажиллах журмыг шинэчлэн батлах тухай 107 2020-04-02
Тусгай зөвшөөрөл хүчингүй болгох тухай 108 2020-04-02
Мал эмнэлэгийн нэгдсэн арга хэмжээг зохион байгуулах тухай 110 2020-04-02
Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухай 102 2020-04-01
Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгах тухай 103 2020-04-01
Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай 101 2020-04-01
Газар эзэмших эрхийг хэсэгчилэн шилжүүлэх тухай 104 2020-04-01
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 105 2020-04-01
Газар эзэмшүүлэх эрхийг баталгаажуулах тухай 106 2020-04-01
АЗД-ын 2020 оны А/16, А/57, А/66 захирамжуудад нэмэлт өөрчлөлт оруулах, бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацааг сунгах тухай 99 2020-03-30
Орон тооны бус зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 100 2020-03-30
"Үйлчилгээний нэгдсэн төв"-ийн ажлын цагийн хуваарьт зохицуулалт хийх тухай 97 2020-03-27
Мал амьтны сэг зэм цуглуулж устгах арга хэмжээ зохион байгуулах тухай 98 2020-03-27
Төрийн захиргааны албан тушаалын зэрэг дэв олгох тухай 96 2020-03-25
Ой, хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай 94 2020-03-20
Газар ашиглуулах тухай /УБТЗ-д/ 88 2020-03-19
Хөрөнгө оруулалтын ажлыг хариуцуулах тухай 89 2020-03-19
Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай /иргэн Д.Шүрэнцэцэгт/ 92 2020-03-19
Уул уурхайн зориулалт бүхий тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнд хяналт тавих журам 93 2020-03-19
Короновируст халдварын үед зардлын хэмжээг тогтоох тухай 86 2020-03-17
Журам батлах тухай /халдваргүйжүүлэлт хийх түр журам/ 85 2020-03-16
Ажлын цагт зохицуулалт хийх тухай 82 2020-03-11
"Хариуцлагатай хэрэглэгч" цахим арга хэмжээ зохион байгуулах тухай 80 2020-03-09
Захиргааны шийдвэр хянах, төлөвлөгөө хуваарь батлах тухай 81 2020-03-09
Хөрөнгө гаргах тухай /Цэргийн штаб/ 73 2020-03-05
Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 77 2020-03-05
НӨАТ-ын хуулийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх тухай 78 2020-03-05
Ажлын хэсэг байгуулах тухай /Хилийн цэс тодруулах/ 79 2020-03-05
Короновирусын халдвараас урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай 70 2020-03-03
Бэлтгэл үүрэгтний сургалт зохион байгуулах тухай 71 2020-03-03
Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай 69 2020-02-27
Бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацааг сунгах тухай 66 2020-02-21
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 67 2020-02-21
Зорчих хөдөлгөөнийг түр хязгаарлах зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах тухай 68 2020-02-21
Цагааннуур сумын ТӨ-ийн 2-р цэцэрлэгт тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 59 2020-02-20
24 цагийн үйл ажиллагаатай бүлэг ажиллуулах тухай 60 2020-02-20
Мал, амьтны халдварт өвчингүй, тайван байдлыг хадгалах тухай 62 2020-02-20
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 63 2020-02-20
Хөрөнгө гаргах тухай /Улаан загалмайн хороонд/ 64 2020-02-20
Удирдах ажилтны "Мэдээллийн цаг" нэгдсэн арга хэмжээг зохион байгуулах тухай 65 2020-02-20
Шуурхай арга хэмжээ авч, хөрөнгө гаргах тухай 58 2020-02-17
Шуурхай штаб байгуулж, ажлын тусгай горимд шилжүүлэх тухай 56 2020-02-14
Иргэдийн эрүүл мэндийг хамгааллыг сайжруулах, зарим үйл ажиллагааг түр хязгаарлах тухай А/16 дугаар захирамжид нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 57 2020-02-14
Журам боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай 54 2020-02-13
Сумдын "Орон нутгийн хамгаалалтын төлөвлөгөө"-г боловсруулах тухай 55 2020-02-13
Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухай 39 2020-02-07
Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 38 2020-02-06
Хэвлэлтийн зардал гаргах тухай 28 2020-02-04
2019 оны аймгийн аварга шалгаруулж зардал гаргах тухай 31 2020-02-04
Тусгай зөвшөөрлийг шинээр олгох, хугацааг сунгах тухай 34 2020-02-04
Хөрөнгө гаргах тухай /нийтийн хүртээл болгох/ 17 2020-02-03
Иргэдийн эрүүл мэндийг хамгааллыг сайжруулах, зарим үйл ажиллагааг түр хязгаарлах тухай 0 2020-01-30
Иргэдийн эрүүл мэндийг хамгааллыг сайжруулах, зарим үйл ажиллагааг түр хязгаарлах тухай 16 2020-01-30
Төр хувийн хэвшлийн зөвлөлдөх хороо байгуулах тухай 7 2020-01-15
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 11 2020-01-15
МУ-ын Үндсэн хууль батлагдсаны 28 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай 2 2020-01-09
2020 оны Тээврийн хэрэгслийн хяналтын улсын үзлэг явуулах тухай 4 2020-01-09
Аймгийн аварга шалгаруулах шагайн "Отго харваа-2019" тэмцээн зохион байгуулах тухай 5 2020-01-09
Шатарчдыг сонгон шалгаруулах шигшээ тэмцээн зохион байгуулах тухай 6 2020-01-09
Иргэний хөгжлийг дэмжих жил болгон зарлах тухай 1 2020-01-02
Ажлын хэсэг байгуулах тухай /барилга байгууламжид ашиглалтын гэрчилгээ олгох, паспортжуулах/ 279 2019-08-27
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 278 2019-08-27
Ажлын хэсэг байгуулах тухай /хээлтүүлэгч, цөм сүргийн малыг ялган тэмдэглэж, бүртгэлжүүлэх/ 274 2019-08-21
Согтууруулах ундааны үйлдвэрлэлийн төсөл сонгон шалгаруулах, үйлдвэрлэлд зөвшөөрөл олгох, сунгах, түдгэлзүүлэхэд хяналт тавих ажлын хэсгийг томилох тухай 272 2019-08-21
Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг шалгах, ажлын хэсэг байгуулах тухай 270 2019-08-21
Бруцеллёз өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх тарилга, сорилго шинжилгээ хийх тухай 269 2019-08-15
Газар эзэмшүүлэх тухай 267 2019-08-05
Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухай 263 2019-07-24
Цэцэрлэгийн нэр, хаягийг шинэчлэн батлах тухай 255 2019-07-24
Дэмжлэг үзүүлэх тухай /Орхон сумын 60 жилийн ойд/ 253 2019-07-22
Сургалтад хамруулж, хөрөнгө гаргах тухай 252 2019-07-18
Хөрөнгө гаргах тухай /МУ-д Зөгийн аж ахуй үүсэн байгуулагдсаны 60 жилийн ойд/ 251 2019-07-18
Хөрөнгө гаргах тухай /СБ Тохижилт үйлчилгээний газарт/ 250 2019-07-18
Дэмжлэг үзүүлэх тухай /Алтанбулаг сумын 290 жилийн ойд/ 246 2019-07-16
Ажлын хэсэг байгуулах тухай /Монголын хүүхдийн спортын 6-р их наадамд оролцох тамирчид/ 244 2019-07-10
"Эв мод"-ны наадам зохион байгуулах ажлын хэсэг томилох тухай 239 2019-07-09
Цол олгох тухай /аймгийн баяр наадам/ 233 2019-07-05
Хүндэтгэл үзүүлэх тухай /МУ-ын мэргэн Ж.Сүхбаатарт/ 232 2019-07-03
СБ сумын төрийн өмчийн 5-р цэцэрлэгт тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 227 2019-06-28
Цэргийн дүйцүүлэх албанд элсүүлэн авах тухай 224 2019-06-24
Цэргийн дүйцүүлэх албанаас халах тухай 223 2019-06-24
Дэмжлэг үзүүлэх тухай /аймгийн Номын сан/ 188 2019-06-24
Газар эзэмшүүлэх эрхийг баталгаажуулах тухай 220 2019-06-17
Зохион байгуулах хороо, салбар хороо байгуулах тухай 218 2019-06-14
Төр, захиргааны байгууллагуудын ажлын цагийн хуваарьт зохицуулалт хийх тухай 217 2019-06-14
Аялал жуулчлалын хөдөлгөөнийг түр хязгаарлаж, замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах тухай 216 2019-06-14
Тусгай зөвшөөрлийг шинээр олгох, хугацааг сонгох, түдгэлзүүлэх тухай 215 2019-06-14
Дэмжлэг үзүүлэх тухай 214 2019-06-14
Газар эзэмшүүлэх тухай 208 2019-06-06
Дэд хороо байгуулах тухай /төсөл шалгаруулах дэд хороо байгуулах/ 200 2019-05-24
Дэмжлэг үзүүлэх тухай /Урианхай сурын харвааны аймгийн аварга шалгаруулах тэмцээн/ 192 2019-05-21
Элсэлтийн ажил зохион байгуулах тухай 188 2019-05-21
Малын хагас жилийн түүвэр судалгаа явуулах тухай 186 2019-05-21
Цэргийн дүйцүүлэх албыг орлуулан хаалгах тухай 184 2019-05-21
Дэмжлэг үзүүлэх тухай /Атар-60 эрдэм шинжилгээний бага хурал зохион байгуулах/ 182 2019-05-21
Бог малд төлөв байдлын үнэлгээ хийх тухай 181 2019-05-20
Тариалангийн газар хамгаалалтын ойн зурвас байгуулах тухай 178 2019-05-16
Салбар комисс томилох тухай /Төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалт, архив, албан хэрэг хөтлөлтийн улсын үзлэг/ 176 2019-05-14
Татвар төлөгчийн өдрүүд арга хэмжээг зохион байгуулах тухай 175 2019-05-14
Нэмэлт дархлаажуулалт зохион байгуулах тухай 174 2019-05-14
Ажлын хэсэг байгуулах тухай /Сум хөгжүүлэх сан/ 173 2019-05-13
Хүүхэд хамгааллын болон гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай 169 2019-05-09
Улсын тооллогоор илэрсэн зөрчлийг арилгаж, хариуцлага тооцох арга хэмжээг авч ажиллах тухай 171 2019-05-09
Хяналт шалгалтын ажил зохион байгуулах тухай 160 2019-05-02
Бүх нийтээр мод тарих ажлыг зохион байгуулах тухай 156 2019-05-02
Жендерийн эрх тэгш байдлын хангах аймгийн салбар хороог шинэчлэн байгуулах тухай 153 2019-05-01
Мал эмнэлэгийн урьдчилан сэргийлэх нэгдсэн арга хэмжээг зохион байгуулах тухай 154 2019-05-01
Зөвлөгөөн зохион байгуулах тухай 152 2019-05-01
Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг 2019 онд хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө баталж, хэрэгжүүлэх тухай 150 2019-04-19
АЙмгийн Засаг даргын нэрэмжит төрийн албан хаагчдын дунд спортын тэмцээн зохион байгуулах тухай 145 2019-04-17
ЕБС-уудын дунд "Олимпын боловсрол ба бие бялдрын хүмүүжил" сэдэвт болзолт уралдаан зохион байгуулах тухай 143 2019-04-17
Хууль тогтоомж сурталчлах сургалт зохион байгуулж, хөрөнгө гаргах тухай 142 2019-04-17
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 141 2019-04-17
Улсын бүртгэлийн хууль тогтоомж сурталчлах, хөрөнгө гаргах тухай 129 2019-04-12
Хугацаат цэргийн албаны цэрэг татлага зохион байгуулах тухай 128 2019-04-12
Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл олгоход санал, дүгнэлт гаргах ажлын хэсгийг шинэчлэн батлах тухай 127 2019-04-12
Түнхэл, Бугант тосгодын хилийн цэсийг тогтоож, урьдчилан дүгнэлт гаргах ажлын хэсэг томилох тухай 124 2019-04-09
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 0 2019-04-09
Хууль, эрх зүйн сургалт, сурталчилгааны хуваарь, төлөвлөгөө батлах 0 2019-04-09
Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухай 114 2019-04-09
Хөрөнгө оруулалтын ажлыг сайжруулах, ажил хариуцуулах тухай 0 2019-03-28
"Мэргэжил сонголт-2019" арга хэмжээг зохион байгуулах, хөрөнгө гаргах тухай 94 2019-03-22
Тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 88 2019-03-20
Хяналтын цэг ажиллуулах тухай 86 2019-03-20
Хулгайлагдсан болон бэлчээрээр улсын хил давсан малыг эрэн сурвалжлах, буцаан өгөх комисс байгуулах, комиссын ажиллах журам батлах тухай 85 2019-03-20
Гамшгийн аюулын тухай зарлан мэдээллийн дохиогоор ажиллах, газар хөдлөлтийн гамшгийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, таниулах өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай 76 2019-03-15
"Аюулгүй, ухаалаг бараа, бүтээгдэхүүн" өдөрлөг зохион байгуулах, хөрөнгө гаргах тухай 75 2019-03-15
Аян зохион байгуулах тухай 73 2019-03-12
Хөрөнгө гаргах тухай /Сэлэнгэ аймгийн буудлагын аварга шалгаруулах тэмцээн/ 69 2019-03-07
Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухай 68 2019-03-07
Ундны усны чанар, аюулгүй байдлын хангуулж ажиллах тухай 63 2019-03-06
Ой, хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай 60 2019-03-05
Хүн ам, орон сууцны тооллогын аймгийн түр товчоо, сумын комисс томилох тухай 50 2019-02-26
Тусгай зөвшөөрлийг олгох, хүчингүй болгох, хугацааг сунгах 38 2019-02-04
Тусгай зөвшөөрөл түдгэлзүүлэх тухай 34 2019-02-02
Тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 32 2019-02-02
"Давс багатай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг дэмжье" аян зохион байгуулж, хөрөнгө гаргах тухай 25 2019-02-01
Алдарт уяач цол олгох, нэхэн олгох тухай 24 2019-02-01
Жүдо бөхийн насанд хүрэгчдийн улсын аварга шалгаруулах тэмцээн зохион байгуулах тухай 19 2019-01-24
Удирдах ажилтны "Мэдээллийн цаг" нэгдсэн арга хэмжээг зохион байгуулах тухай 16 2019-01-23
2019 оны тээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын улсын үзлэг явуулах тухай 15 2019-01-23
Урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай 10 2019-01-14
Сар шинийн баярт зориулсан "Цагаан сар-2019" үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулж, хөрөнгө гаргах тухай 9 2019-01-11
Монгол Улсын Үндсэн хууль батлагдсаны 27 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай 3 2019-01-04
2019 оныг "Бүтээн байгуулалтыг нэмэгдүүлж, өрхийн аж ахуйг хөгжүүлэх жил" болгон зарлах тухай 0 2019-01-02
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 365 2018-10-01
Аймгийн өвс, тэжээлийн аюулгүйн нөөц бүрдүүлэх тухай 342 2018-09-11
Захиргааны хэм хэмжээний актын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 308 2018-08-09
2018-2019 оны өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангах зарим арга хэмжээний тухай 10 2018-07-05
Захирамж хүчингүй болгох тухай 222 2018-06-07
Авлига, ашиг сонирхолын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай 9 2018-05-04
Төгсөлт, эрдмийн баяр тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай албан даалгавар 8 2018-04-20
Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулах тухай албан даалгавар 1 2018-01-09
Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулах тухай албан даалгавар 2 2018-01-09
Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулах тухай албан даалгавар 3 2018-01-09
Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулах тухай албан даалгавар 6 2018-01-09
Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулах тухай албан даалгавар 7 2018-01-09
Аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн 2017 оны хурлаар хэлэлцэх асуудлын төлөвлөгөө 76 2017-02-17
"Ээлтэй үйлчилгээ-Иргэн танд" арга хэмжээг зохион байгуулах тухай 219 2016-06-04
Нэмэлт дархлаажуулалт зохион байгуулах тухай 116 2016-05-10
Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын 2016 оны 02 дугаар сарын захирамжууд: 28 2016-03-05
Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын 2016 оны 01дүгээр сарын захирамжууд: 1 2016-02-08
Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын 2015 оны 12 дүгээр сарын захирамжууд: 462 2016-01-12
Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын 2015 оны 11 дүгээр сарын захирамжууд: 436 2015-12-07
Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын 2015 оны 10 дугаар сарын захирамжууд: 399 2015-11-05
Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын 2015 оны 09 дүгээр сарын захирамжууд: / эхний хэсэг / 353 2015-10-02
Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын 2015 оны 09 дүгээр сарын захирамжууд: / сүүлийн хэсэг / 374 2015-10-02
Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын 2015 оны 08 дугаар сарын захирамжууд: 335 2015-09-02
Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын 2015 оны 05 дугаар сарын захирамжууд: 183 2015-06-03
Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын 2015 оны 04 дүгээр сарын захирамжууд: 118 2015-04-25
Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын 2015 оны 03 дугаар сарын захирамжууд: 64 2015-04-25
Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын 2015 оны 02 дугаар сарын захирамжууд: 31 2015-04-25
Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын 2015 оны 01 дүгээр сарын захирамжууд: 1 2015-04-24
Аймгийн Засаг даргын 2015-04-23 ны А/173 тоот захирамж: 173 2015-04-23
Хэлэлцэх асуудлын жагсаалт батлах тухай 156 2015-04-20
Аймгийн Засаг даргын захирамж 19 2015-02-19
2015 оныг "Иргэн-таны төлөө" жил болгон зарлах тухай 41 2015-02-16
Журам батлах тухай 16 2015-01-21
Шилэн дансны хууль хэрэгжүүлэх тухай 13 2015-01-09
A/01 Тусгай зөвшөөрөл олгох, хугацаа сунгах тухай 2015-01-05 1 2015-01-05
Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдлийн маягтын загвар 245 2014-06-13
"Төрийн үйлчилгээний лавлах" баримт бичгийг батлах тухай 112 2014-03-31
"Ээлтэй орчин-их бүтээн байгуулалтын жил" 71 2014-03-03
Аймгийн Засаг даргын захирамж 316 2014-02-18
"Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулах тухай" албан даалгавар 3 2014-01-10