Ажлын байр
Ажлын байрны захиалга-2014
АЖЛЫН БАЙРНЫ ЗАХИАЛГА...

2014-02-02 17:50:00

Дэлгэрэнгүй ...
Ажилд урьж байна.
СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА БАРИЛГА ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗАР...

2013-11-27 13:18:00

Дэлгэрэнгүй ...
Сэлэнгэ аймгийн Хөдөлмөрийн хэлтсээс дараахь ажлын байрны захиалгыг зарлаж байна.
Сэлэнгэ аймгийн Хөдөлмөрийн хэлтэс...

2013-10-09 09:51:00

Дэлгэрэнгүй ...
Ажилд шалгаруулж авна.
2013 оны 8-р сарын 27, Мягмар гариг, 23:07...

2013-08-27 23:07:00

Дэлгэрэнгүй ...
"Эрүүл хүүхэд-Монголын ирээдүй аянаар
Аянд аймгийн хэмжээнд 34916 хүүхэд хамрагдахаас 5-р сарын 3-ны өдрийн байдлаар 28319 хүүхэд хамрагдаж, ажлын явц 81,1 хувьтай байна....

2012-05-18 15:41:00

Дэлгэрэнгүй ...