Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай
Монгол Улсын Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1, 14.2, 15 дугаар зүйлийн 15.2 дахь заалт, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2011 оны А-415 тоот тушаалыг тус тус үндэслэн аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас ТОГТООХ нь:
 
1.Сэлэнгэ аймгийн нутаг дэвсгэрт мөрдөх байгалийн ургамал ашигласны төлбөрийн хэмжээг 1 дүгээр хавсралтаар, рашаан ашигласны төлбөрийн хэмжээг 2 дугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.
 
2.Энэ тогтоолыг мөрдүүлэх, зохион байгуулалтын тодорхой арга хэмжээ авч биелэлтэнд байнгын хяналт тавьж, хэрэгжүүлэхийг аймгийн Засаг дарга /С.Бүрэнбат/-д даалгасугай.
 
3.Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2005 оны 19 дүгээр тогтоолын 2 дугаар хавсралт, 2011 оны 62 дугаар тогтоол, аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2011 оны 63 дугаар тогтоолын 2 дахь заалтаас бусад заалтыг тус тус хүчингүй болсонд тооцсугай.
 
ДАРГА Ж.САНЖЖАВ
Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын
 
2012 оны 12 дугаар сарын 04 –ний өдрийн
 
09 дүгээр тогтоолын 1 дүгээр хавсралт
 
 
 
БАЙГАЛИЙН УРГАМАЛ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭ
 

 

 

 

Байгалийн ашигт зарим ургамлын нэрс

 

 

Хэмжих нэгж /кг/

 

Төлбөрийн хэмжээ /төгрөг/

 

Монгол

 

 

Латин

Иргэн

Аж ахуйн нэгж, байгууллага

Ховор ургамал

 

1

Эмийн бамбай

 

Valeriana officanalis Lebeb.

кг

1800

2400

2

Цагаан Дэгд

 

Geniana acuta Michx

 

1500

2000

3

Зузаан навчит (пагдагар) Бадаан

 

Bergenia crassifolia (L.) Fritsch

 

2250

3000

4

Илдэн Игүүшин

 

Cacalia hastate L.

 

1425

1900

5

Час улаан Долоогоно

 

Crataegus sanguine Pall.

 

2700

3600

6

Нангиад Зээргэнэ

 

Ephedra sinica Stapf.

 

1425

1900

7

Урал Чихэр өвс

 

Glycyrrhiza uralensis Fisch.

 

1200

1600

8

Төллүүр Тарна (мэхээр)

 

Polygonum viviparum L.

 

600

800

9

Дэрэвгэр Жиргэрү

/аймгийн ИТХ-ын 2011 оны 63 тоот тогтоолоор ховор ургамал дэрэвгэр жиргэрүг 2 жилийн хугацаагаар түүж бэлтгэхийг хориглосон/

 

 

Sapshnikovia divaricata (Turcz.) Schischk.

 

 

 

2400

 

 

3200

10

Байгалийн Гүүнхөх

 

Scutellaria baicalensis Georgi.

 

1050

1400

11

Эгэл бавран

 

Pteridium aduilinum (L.)

 

1500

2000

12

Азийн төлөгч өвс

 

Achillea asiatica Serg.

 

1350

1800

13

Монгол бүйлэс

 

Amygalus mongolica (Maxim.) Ricker.

 

3300

4400

14

Монгол тарваган шиир

 

Thermopsis mongollica Czefr.

 

1200

1600

15

Норвегийн гичгэнэ

 

Potentilla norvegica L.

 

1200

1600

16

Халиар сонгино

 

 

Allium victorialis L.

 

1350

1800

17

Цагаан шарилж

 

 

Artemisia rutifolia Steph ex Spreng.

 

1200

1600

Элбэг ургамал

 

1

Өргөст сарнай (нохойн хошуу)

 

Ephedra przewalskii Stapf

 

225

450

2

Их таван салаа

 

Plantago major L.

 

350

700

3

Нарийн навчит цахилдаг

Iris tenuifolia Pall

 

150

300

4

Яшилдуу чацаргана

 

Hippophae rhamnoides L.

 

200

2013-10-14 10:04:00