Концессын жагсаалт, гэрээ
Нэр Хавсралт
1 Сэлэнгэ аймгийн 2014-2015 онд хийгдэх концессын зүйлийн жагсаалт татах