РАШААН АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨР
Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын
 
2012 оны 12 дугаар сарын 04 –ний өдрийн
 
09 дүгээр тогтоолын 2 дугаар хавсралт
 
РАШААН АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭ

Орон нутгийн чанартай ашиглагддаг рашааны нэр

Хэмжих нэгж

Төлбөрийн хэмжээ

/Төгрөгөөр/

1

Ерөөгийн халуун рашаан

Хүн-хоног

400

2

Асмалжин, Ар могой, Баянгол, Дулаанхаан, Хонд, Далт зэрэг орон нутгийн чанартай дотрын өвчин анагаах зориулалтаар эмчилгээ сувилгаанд ашиглагддаг рашаан

Хүн- хоног

250

3

Бусад

Хүн-хоног

100

 

Аймаг, орон нутгийн түвшинд үйлдвэрлэлийн зориулалтаар савлаж ашиглагддаг рашаан ус байхгүй учир төлбөр тооцоогүй.