Хууль эрх зүй
Монгол Улсын Захиргааны ерөнхий хуулиар сургалт зохион байгуулж байна
Монгол Улсын Хууль зүйн яамнаас 2016 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрөөс дагаж мөрдөх Монгол Улсын Захиргааны ерөнхий хуулиар орон нутагт сургалт зохион байгуулж байна. Уг сургалт нь аймгийн ИТХ, ЗДТГ, Засаг даргын эрхлэх хүрээний хэрэгжүүлэгч агентлагууд, сумдын ЗДТГ-ын удирдлагууд, ажилтнууд болон иргэний нийгмийнхэнд ...

2016-04-27 15:50:00

Дэлгэрэнгүй ...
Хүний Эрхийн Үндэсний комиссын Сэлэнгэ аймаг дахь салбар үйл ажиллагаагаа эхлүүллээ.
Монгол Улсын Хүний эрхийн үндэсний Комиссын Сэлэнгэ аймаг дахь салбар Нутгийн захиргааны III-р байрны 1-р давхарт 2014 оны 01 сарын 13-ны өдрөөс үйл ажиллагаагаа эхлүүллээ....

2014-01-20 14:22:00

Дэлгэрэнгүй ...