Хууль эрх зүй
Хүний Эрхийн Үндэсний комиссын Сэлэнгэ аймаг дахь салбар үйл ажиллагаагаа эхлүүллээ.
Монгол Улсын Хүний эрхийн үндэсний Комиссын Сэлэнгэ аймаг дахь салбар Нутгийн захиргааны III-р байрны 1-р давхарт 2014 оны 01 сарын 13-ны өдрөөс үйл ажиллагаагаа эхлүүллээ....

2014-01-20 14:22:00

Дэлгэрэнгүй ...