Тендерийн урилга
Баянгол суманд олон улсын авто зам, төмөр замын доогуур бохирын ус зайлуулах шугам байгуулах
...

2020-03-13 15:20:03

Дэлгэрэнгүй ...
Сүхбаатар сумын байруудын гэрэлтүүлэг
...

2020-03-12 17:08:03

Дэлгэрэнгүй ...
Цэцэрлэгийн барилгын их засвар /Сэлэнгэ, Сүхбаатар сум, 3 дугаар цэцэрлэг, "А" байр/
...

2020-03-12 12:16:03

Дэлгэрэнгүй ...
Мэргэжлийн хяналтын газарт улаан буудайн шинжилгээний аппарат авах
...

2020-03-12 10:43:02

Дэлгэрэнгүй ...
Сумын төвийн ундны усны худгийн шинэчлэл /Сэлэнгэ, Жавхлант сум/
...

2020-03-12 10:42:24

Дэлгэрэнгүй ...
Сургуулийн барилгын их засвар /Сэлэнгэ, Хүдэр сум/
...

2020-03-12 10:40:02

Дэлгэрэнгүй ...
Баруунбүрэн сумын сургуулийн засвар
...

2020-03-12 10:38:05

Дэлгэрэнгүй ...
Цэцэрлэгийн барилгын их засвар /Сэлэнгэ, Зүүнбүрэн сум/
...

2020-03-12 10:36:02

Дэлгэрэнгүй ...
Цэцэрлэгийн барилын засвар /Сэлэнгэ, Сүхбаатар сум 1 дүгээр цэцэрлэг /
...

2020-03-12 10:34:03

Дэлгэрэнгүй ...
Инженерийн шугам сүлжээ худалдан авах /Сэлэнгэ, Мандал сум, 6 дугаар баг/
...

2020-03-12 10:32:02

Дэлгэрэнгүй ...