Тендерийн урилга
“Цэцэрлэгийн гадна шугам , сүлжээний засвар /Сэлэнгэ, Мандал сум, Тарни баг, Дарьт цэцэрлэг/”
...

2018-07-16 11:07:01

Дэлгэрэнгүй ...
“Сүхбаатар сум 24-р байрны сантехникийн шугам сүлжээний засвар”
...

2018-07-04 12:49:01

Дэлгэрэнгүй ...
“ЖАВХЛАНТ СУМАНД ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧДЫН БАЙР БАРИХ”
...

2018-06-26 14:15:01

Дэлгэрэнгүй ...
“Биеийн тамир спортын газарт тоног төхөөрөмж худалдан авах”
...

2018-06-08 16:32:01

Дэлгэрэнгүй ...
ЗҮҮНБҮРЭН СУМЫН НААДМЫН ТАЛБАЙН САРАВЧ БАРИХ, ЗҮЛЭГЖҮҮЛЭХ”
...

2018-06-08 15:52:01

Дэлгэрэнгүй ...
“Сүхбаатар сумын төвд шинээр авто зам тавих”
...

2018-05-31 10:08:01

Дэлгэрэнгүй ...
“Сүхбаатар суманд зам шинээр тавих”
...

2018-05-31 10:05:03

Дэлгэрэнгүй ...
“Алтанбулаг сумын цэнгэлдэх хүрээлэнгийн гадна цахилгааны шугам татах ажил”
...

2018-05-30 12:15:01

Дэлгэрэнгүй ...
“СУРГУУЛИЙН ЗАСВАР /СЭЛЭНГЭ, СҮХБААТАР СУМ 2 ДУГААР СУРГУУЛЬ/”
...

2018-05-28 17:10:02

Дэлгэрэнгүй ...
“Үндэсний өв соёлыг дэлгэрүүлэх зорилготой сумдад нум сум худалдан авах”
...

2018-05-28 14:20:01

Дэлгэрэнгүй ...