Шилэн данс
Худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээний нэр Батлагдсан төсөвт өртөг Гэрээний дүн Санхүүжилтийн хэмжээ Нийлүүлэгчийн нэр, хаяг Огноо
21 Жавхлант сумын зам засвар, тэмдэг тэмдэглэгээ, замын гэрэлтүүлэг 20,000,000₮ 20,000,000₮ 9,162,304₮ Жавхлант сумын ЗДТГ-ын нэмэлт санхүүжилтийн данс 2018-07-26
22 Алтанбулаг сумын зам засвар, тэмдэг тэмдэглэгээ, замын гэрэлтүүлэг 20,000,000₮ 20,000,000₮ 19,924,963₮ Алтанбулаг сумын ЗДТГ нэмэлт данс 2018-07-16
23 Зүүнбүрэн сумын зам засвар, тэмдэг тэмдэглэгээ, замын гэрэлтүүлэг 20,000,000₮ 20,000,000₮ 19,981,789₮ Зүүнбүрэн сумын нэмэлт санхүүжилт 2018-06-29
24 Шаамар сумын Дулаанхаан тосгонд сайжруулсан зам тавих 20,000,000₮ 20,000,000₮ 18,919,581₮ Шаамар сумын ЗДТГ-ын Нэмэлт санхүүжилтийн данс 2018-06-28
25 Сүхбаатар сумын дотор хайрган хучилттай зам талбайг асфальт бетоноор хучих 173,000,000₮ 128,098,900₮ 128,098,900₮ Сэлэнгэ АЗЗА ТӨХК 2018-05-09
26 Түшиг сумын зам засвар, тэмдэг тэмдэглэгээ 20,000,000₮ 20,000,000₮ 20,000,000₮ Сүлдханба ХХК 2017-08-28
27 Баянгол сумын замын засвар, тэмдэг тэмдэглэгээ 20,000,000₮ 20,000,000₮ 8,000,000₮ Бүрэн цэнэг ХХК 2017-08-24
28 Сүхбаатар сумын зам засвар, тэмдэг тэмдэглэгээ 20,000,000₮ 20,000,000₮ 15,960,000₮ Свебау Хаус ХХК 2017-08-23
29 Зүүнбүрэн сумын замын засвар, тэмдэг тэмдэглэгээ 20,000,000₮ 20,000,000₮ 20,000,000₮ Сэлэнгэ Есөн эрдэнэ ХХК 2017-08-22
30 Сайхан сумын зам засвар, тэмдэг тэмдэглэгээ 20,000,000₮ 20,000,000₮ 20,000,000₮ Хомын тал ХХК 2017-08-22
31 Орхон сумын зам засвар, тэмдэг тэмдэглэгээ 20,000,000₮ 20,000,000₮ 20,000,000₮ Мотор сервис ХХК 2017-08-21
32 Хушаат сумын зам засвар, тэмдэг тэмдэглэгээ 20,000,000₮ 20,000,000₮ 20,000,000₮ Өнөр зам ХХК 2017-08-07
33 Жавхлант сумын зам засвар, тэмдэг тэмдэглэгээ 20,000,000₮ 20,000,000₮ 20,000,000₮ Сэлэнгэ Есөн эрдэнэ ХХК 2017-08-03
34 СБ сумын 4-р багт хайрган хучилттай зам тавих 80,000,000₮ 80,000,000₮ 80,000,000₮ Сэлэнгэ АЗЗА ТӨХК 2017-07-27
35 Цагааннуур суманд 1,3 км хатуу хучилттай зам тавих / цемент нийлүүлсэн/ 651,910,100₮ 93,000,000₮ 93,000,000₮ Сэлэнгэ Есөн эрдэнэ ХХК 2017-07-27
36 СБ сумын дотор хайрган хучилттай зам, талбайг асфальт бетоноор хучих 173,000,000₮ 173,000,000₮ 44,901,100₮ Сэлэнгэ АЗЗА ТӨХК 2017-07-27
37 Баруунбүрэн сумын зам засвар, гүүр барих 20,000,000₮ 20,000,000₮ 20,000,000₮ Очиртон ХХК 2017-07-27
38 СБ сум Гэр бүлийн ордны гадна авто зогсоол 50,000,000₮ 50,000,000₮ 10,276,000₮ Төгс буянт өргөө ХХК 2017-07-26
39 Аймгийн Нэгдсэн эмнэлгээс 1-12жилийн сургууль хүртэлх зам 79,114,300₮ 79,114,300₮ 15,822,900₮ Сэлэнгэ АЗЗА ТӨХК 2017-07-26
40 Ерөө бүсийн зам засвар 154,450,000₮ 154,450,000₮ 2,000,000₮ Төгс зам ХХК 2017-07-25