Шилэн данс
Худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээний нэр Батлагдсан төсөвт өртөг Гэрээний дүн Санхүүжилтийн хэмжээ Нийлүүлэгчийн нэр, хаяг Огноо
1 Хушаат сумын төвөөс Орхон голын гүүр хүртэлх хайрган хучилттай зам тавих 200,000,000₮ 200,000,000₮ 200,000,000₮ Эм Эн Эс Жи ХХК 2019-07-29
2 Сүхбаатар сумын дотор зам засвар 49,000,000₮ 49,000,000₮ 49,000,000₮ 2019-06-15
3 Сүхбаатар суманд авто зам тавих 300,000,000₮ 300,000,000₮ 300,000,000₮ 2019-05-10
4 Баруунбүрэн сумын зам засвар, тэмдэг тэмдэглэгээ, замын гэрэлтүүлэг 20,000,000₮ 20,000,000₮ 11,045,080₮ Баруунбүрэн ЗДТГ-ын Нэмэлт санхүүжилтийн данс 2018-09-07
5 Сант сумын зам засвар, тэмдэг тэмдэглэгээ, замын гэрэлтүүлэг 20,000,000₮ 20,000,000₮ 5,972,000₮ Сант сумын нэмэлт санхүүжилт 2018-09-05
6 Хушаат сумын Орхон голын гүүрнээс төмөр замын гарам хүртэлх 2,5 км замын засвар 20,277,100₮ 20,277,100₮ 20,277,100₮ Хушаат сумын ЗДТГ нэмэлт санхүүжилт 2018-08-31
7 Хушаат сумын зам засвар, тэмдэг тэмдэглэгээ, замын гэрэлтүүлэг 20,000,000₮ 20,000,000₮ 11,855,978₮ Хушаат сумын ЗДТГ нэмэлт санхүүжилт 2018-08-31
8 Орхонтуул сумын зам засвар, тэмдэг тэмдэглэгээ, замын гэрэлтүүлэг 20,000,000₮ 20,000,000₮ 6,000,000₮ Орхонтуул ЗДТГ нэмэлт санхүүжилтийн данс 2018-08-14
9 Жавхлант сумын зам засвар, тэмдэг тэмдэглэгээ, замын гэрэлтүүлэг 20,000,000₮ 20,000,000₮ 9,162,304₮ Жавхлант сумын ЗДТГ-ын нэмэлт санхүүжилтийн данс 2018-07-26
10 Алтанбулаг сумын зам засвар, тэмдэг тэмдэглэгээ, замын гэрэлтүүлэг 20,000,000₮ 20,000,000₮ 19,924,963₮ Алтанбулаг сумын ЗДТГ нэмэлт данс 2018-07-16
11 Зүүнбүрэн сумын зам засвар, тэмдэг тэмдэглэгээ, замын гэрэлтүүлэг 20,000,000₮ 20,000,000₮ 19,981,789₮ Зүүнбүрэн сумын нэмэлт санхүүжилт 2018-06-29
12 Шаамар сумын Дулаанхаан тосгонд сайжруулсан зам тавих 20,000,000₮ 20,000,000₮ 18,919,581₮ Шаамар сумын ЗДТГ-ын Нэмэлт санхүүжилтийн данс 2018-06-28
13 Сүхбаатар сумын дотор хайрган хучилттай зам талбайг асфальт бетоноор хучих 173,000,000₮ 128,098,900₮ 128,098,900₮ Сэлэнгэ АЗЗА ТӨХК 2018-05-09
14 Түшиг сумын зам засвар, тэмдэг тэмдэглэгээ 20,000,000₮ 20,000,000₮ 20,000,000₮ Сүлдханба ХХК 2017-08-28
15 Баянгол сумын замын засвар, тэмдэг тэмдэглэгээ 20,000,000₮ 20,000,000₮ 8,000,000₮ Бүрэн цэнэг ХХК 2017-08-24
16 Сүхбаатар сумын зам засвар, тэмдэг тэмдэглэгээ 20,000,000₮ 20,000,000₮ 15,960,000₮ Свебау Хаус ХХК 2017-08-23
17 Зүүнбүрэн сумын замын засвар, тэмдэг тэмдэглэгээ 20,000,000₮ 20,000,000₮ 20,000,000₮ Сэлэнгэ Есөн эрдэнэ ХХК 2017-08-22
18 Сайхан сумын зам засвар, тэмдэг тэмдэглэгээ 20,000,000₮ 20,000,000₮ 20,000,000₮ Хомын тал ХХК 2017-08-22
19 Орхон сумын зам засвар, тэмдэг тэмдэглэгээ 20,000,000₮ 20,000,000₮ 20,000,000₮ Мотор сервис ХХК 2017-08-21
20 Хушаат сумын зам засвар, тэмдэг тэмдэглэгээ 20,000,000₮ 20,000,000₮ 20,000,000₮ Өнөр зам ХХК 2017-08-07