Шилэн данс
Худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээний нэр Батлагдсан төсөвт өртөг Гэрээний дүн Санхүүжилтийн хэмжээ Нийлүүлэгчийн нэр, хаяг Огноо
1 Түшиг сумын зам засвар, тэмдэг тэмдэглэгээ 20,000,000₮ 20,000,000₮ 20,000,000₮ Сүлдханба ХХК 2017-08-28
2 Баянгол сумын замын засвар, тэмдэг тэмдэглэгээ 20,000,000₮ 20,000,000₮ 8,000,000₮ Бүрэн цэнэг ХХК 2017-08-24
3 Сүхбаатар сумын зам засвар, тэмдэг тэмдэглэгээ 20,000,000₮ 20,000,000₮ 15,960,000₮ Свебау Хаус ХХК 2017-08-23
4 Зүүнбүрэн сумын замын засвар, тэмдэг тэмдэглэгээ 20,000,000₮ 20,000,000₮ 20,000,000₮ Сэлэнгэ Есөн эрдэнэ ХХК 2017-08-22
5 Сайхан сумын зам засвар, тэмдэг тэмдэглэгээ 20,000,000₮ 20,000,000₮ 20,000,000₮ Хомын тал ХХК 2017-08-22
6 Орхон сумын зам засвар, тэмдэг тэмдэглэгээ 20,000,000₮ 20,000,000₮ 20,000,000₮ Мотор сервис ХХК 2017-08-21
7 Хушаат сумын зам засвар, тэмдэг тэмдэглэгээ 20,000,000₮ 20,000,000₮ 20,000,000₮ Өнөр зам ХХК 2017-08-07
8 Жавхлант сумын зам засвар, тэмдэг тэмдэглэгээ 20,000,000₮ 20,000,000₮ 20,000,000₮ Сэлэнгэ Есөн эрдэнэ ХХК 2017-08-03
9 СБ сумын 4-р багт хайрган хучилттай зам тавих 80,000,000₮ 80,000,000₮ 80,000,000₮ Сэлэнгэ АЗЗА ТӨХК 2017-07-27
10 Цагааннуур суманд 1,3 км хатуу хучилттай зам тавих / цемент нийлүүлсэн/ 651,910,100₮ 93,000,000₮ 93,000,000₮ Сэлэнгэ Есөн эрдэнэ ХХК 2017-07-27
11 СБ сумын дотор хайрган хучилттай зам, талбайг асфальт бетоноор хучих 173,000,000₮ 173,000,000₮ 44,901,100₮ Сэлэнгэ АЗЗА ТӨХК 2017-07-27
12 Баруунбүрэн сумын зам засвар, гүүр барих 20,000,000₮ 20,000,000₮ 20,000,000₮ Очиртон ХХК 2017-07-27
13 СБ сум Гэр бүлийн ордны гадна авто зогсоол 50,000,000₮ 50,000,000₮ 10,276,000₮ Төгс буянт өргөө ХХК 2017-07-26
14 Аймгийн Нэгдсэн эмнэлгээс 1-12жилийн сургууль хүртэлх зам 79,114,300₮ 79,114,300₮ 15,822,900₮ Сэлэнгэ АЗЗА ТӨХК 2017-07-26
15 Ерөө бүсийн зам засвар 154,450,000₮ 154,450,000₮ 2,000,000₮ Төгс зам ХХК 2017-07-25
16 Сүхбаатар сумын Нэгдсэн эмнэлгийн зам засвар 20,000,000₮ 20,000,000₮ 20,000,000₮ Сэлэнгэ АЗЗА ТӨХК 2017-07-25
17 Сант сумын зам засвар, тэмдэг тэмдэглэгээ 20,000,000₮ 20,000,000₮ 20,000,000₮ Мотор сервис ХХК 2017-07-24
18 Аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн дотор зам засвар 50,000,000₮ 50,000,000₮ 49,529,400₮ Сэлэнгэ АЗЗА ТӨХК 2017-07-17
19 СБ сумын цэнхэрийн 15,16-р байрны авто зогсоол байгуулах 39,328,500₮ 39,328,500₮ 39,325,700₮ Сэлэнгэ АЗЗА ТӨХК 2017-06-30
20 Цагааннуур сумын зам засвар, тэмдэг тэмдэглэгээ 20,000,000₮ 20,000,000₮ 20,000,000₮ Сэлэнгэ Есөн эрдэнэ ХХК 2017-06-30