Шилэн данс
Худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээний нэр Батлагдсан төсөвт өртөг Гэрээний дүн Санхүүжилтийн хэмжээ Нийлүүлэгчийн нэр, хаяг Огноо
41 Сүхбаатар сумын Нэгдсэн эмнэлгийн зам засвар 20,000,000₮ 20,000,000₮ 20,000,000₮ Сэлэнгэ АЗЗА ТӨХК 2017-07-25
42 Сант сумын зам засвар, тэмдэг тэмдэглэгээ 20,000,000₮ 20,000,000₮ 20,000,000₮ Мотор сервис ХХК 2017-07-24
43 Аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн дотор зам засвар 50,000,000₮ 50,000,000₮ 49,529,400₮ Сэлэнгэ АЗЗА ТӨХК 2017-07-17
44 СБ сумын цэнхэрийн 15,16-р байрны авто зогсоол байгуулах 39,328,500₮ 39,328,500₮ 39,325,700₮ Сэлэнгэ АЗЗА ТӨХК 2017-06-30
45 Цагааннуур сумын зам засвар, тэмдэг тэмдэглэгээ 20,000,000₮ 20,000,000₮ 20,000,000₮ Сэлэнгэ Есөн эрдэнэ ХХК 2017-06-30
46 СБ сумын Партизаны талбайн зам, авто зогсоол 246,250,000₮ 246,250,000₮ 246,250,000₮ Сэлэнгэ АЗЗА ТӨХК 2017-05-31