Шилэн данс
Худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээний нэр Батлагдсан төсөвт өртөг Гэрээний дүн Санхүүжилтийн хэмжээ Нийлүүлэгчийн нэр, хаяг Огноо
21 СБ сумын 6-р баг шар 5 давхар байруудын цонх, гэрэлтүүлэг шинэчлэх 43,891,634₮ 22,288,986₮ 22,288,986₮ Есөн хэлхээ ХХК 2019-06-14
22 Баруунбүрэн сумын сургуулийн дотуур байранд зөөлөн эдлэл, тоног төхөөрөмж авах 29,890,000₮ 29,890,000₮ 29,890,000₮ Мед буян ХХК 2019-06-10
23 Баянгол сумын төвд 1,6 зм бетонон хцчилттай зам тавих 656,317,297₮ 247,367,209₮ 247,367,209₮ Саруул харгуй ХХК 2019-05-29
24 Орхон суманд нэгдсэн инженерийн шугам сүлжээ байгуулах 430,000,000₮ 123,481,664₮ 123,481,664₮ Бурхантхясаат ХХК 2019-05-29
25 Орхон Сэлэнгийн бэлчирт голын гольдрол засах, далан барих 120,000,000₮ 1,887,683₮ 1,887,683₮ Сэлэнгэ барилга захиалагч ОНӨААТҮГ 2019-05-29
26 Алтанбулаг сумын Зөвлөлтийн дайчдын хөшөөг нүүлгэж шинэчлэх 30,000,000₮ 20,988,764₮ 20,988,764₮ Сэлэнгэ Ундрам ХХК 2019-05-28
27 Баянгол сумын төвд 1,6 зм бетонон хцчилттай зам тавих 656,317,297₮ 15,000,000₮ 15,000,000₮ Эм Эн Эс Жи ХХК 2019-05-28
28 Орхон сумын АТАР-60 цогцолборын тохижилт 53,811,916₮ 53,811,916₮ 53,811,916₮ Эрдэнэт констрактив ХХК 2019-05-28
29 Сайхан сум дахь сум дундын эмнэлэгт тоног төхөөрөмж 9,600,000₮ 9,600,000₮ 9,600,000₮ Мед буян ХХК 2019-05-27
30 СБ ЕБС 2-р сургуулийн гадна фасад 40,000,000₮ 40,000,000₮ 36,253,288₮ Есөн хэлхээ ХХК 2019-05-24
31 БТСГ-т тоног төхөөрөмж, ор худалдан авах 36,410,400₮ 36,410,400₮ 34,890,000₮ Мед буян ХХК 2019-05-10
32 Орхон суманд нэгдсэн инженерийн шугам сүлжээ байгуулах 430,000,000₮ 104,121,174₮ 104,121,174₮ Бурхантхясаат ХХК 2019-05-10
33 Сэлэнгийн Долгио чуулгын тайзны засвар 45,094,600₮ 45,094,600₮ 43,170,414₮ Мира уян тааз ХХК 2019-04-22
34 Атрын 60 жилийн ойн арга хэмжээ 50,000,000₮ 50,000,000₮ 9,873,750₮ Сэлэнгэ ХХААГ нэмэлт данс 2019-04-20
35 Жавхлант сумын ЗДТГ-т автомашин авах 25,000,000₮ 25,000,000₮ 25,000,000₮ Босго толгой ХХК 2019-04-19
36 ОНӨГ-т автомашин авах 15,000,000₮ 15,000,000₮ 15,000,000₮ Уужим шарга ХХК 2019-04-19
37 Аймаг, сумдад хийгдэх хөрөнгө оруулалтын ажлын зураг төсөв хийлгэх 150,000,000₮ 30,000,000₮ 30,000,000₮ АЗДТГ 2018-05-17
38 Орхонтуул сумын ЗДТГ, соёлын төвийн дээвэр засвар 65,000,000₮ 58,429,175₮ 45,063,444₮ Орхонтуул сумын здтг 2018-05-10
39 Орхонтуул сумын ЗДТГ, соёлын төвийн сантехникийн засвар 24,000,000₮ 21,160,743₮ 16,317,082₮ Орхонтуул сумын ЗДТГ 2018-05-10
40 Шаамар сумын ЗДТГ-ын байрны их засвар 164,471,728₮ 160,105,222₮ 60,649,784₮ Шаамар сумын ЗДТГ 2018-05-10