Шилэн данс
Худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээний нэр Батлагдсан төсөвт өртөг Гэрээний дүн Санхүүжилтийн хэмжээ Нийлүүлэгчийн нэр, хаяг Огноо
41 Ерөө сумын сургуулийн спорт заалны шалны засвар 31,586,000₮ 30,835,369₮ 30,835,369₮ Ерөө ЕБС 2018-04-24
42 Дулаанхаан тосгоны ЗА-ны барилгын зураг төсвийн үнэ 10,000,000₮ 0₮ 5,000,000₮ Шаамар ЗДТГ-ын НС 2017-06-08
43 Цаг агаарт зориудаар нөлөөлөх 30,000,000₮ 20,000,000₮ 20,000,000₮ УЦУОШАлба НС 2017-05-18
44 Аймаг, сумд, тосгодыг цахим хуудастай болгох, Төрийн үйлчилгээний апликейшн үүсгэх. / Ухаалаг утсанд зориулсан / 21,000,000₮ 19,370,000₮ 19,370,000₮ Тауэр софт ХХК 2016-12-23
45 Мандал сумын Түнхэл тосгоны халаалтын зуух шугамыг шинээр угсарч суурилуулах 73,500,000₮ 73,500,000₮ 73,000,000₮ Мандал сумын ЗДТГ-ын нэмэлт санхүүжилт 2016-12-23
46 Мэргэжлийн хяналтын лабораторид химийн урвалж бодис авах 6,000,000₮ 6,000,000₮ 6,000,000₮ Криптон Хүдэр ХХК 2016-12-23
47 Жавхлант сумын сургуулийн гал тогооны засвар 15,000,000₮ 15,000,000₮ 13,946,335₮ Жавхлант сумын ЗДТГ-ын нэмэлт санхүүжилтийн данс 2016-12-23
48 Мандал сумын 60 айлын 45,47-р байрны дээврийн их засвар 84,595,300₮ 67,486,800₮ 67,486,800₮ Хустайн хишиг ХХК 2016-12-08
49 СБ сумын ЗДТГ-ын барилгын дээвэр, дотор заслын ажил 73,350,000₮ 73,350,000₮ 73,350,000₮ Талхун арал ХХК, Диновэйшн ХХК 2016-12-08
50 Баруунбүрэн сумын Амарбаясгалант хийдийн байрнуудад халаалт тавих 35,000,000₮ 34,800,000₮ 34,800,000₮ Баруунбүрэн ЗДТГ-ын Нэмэлт санхүүжилтийн данс 2016-12-08
51 Аймгийн ЗДТГ-т үйлчилгээний микробус авто машин авах 45,000,000₮ 45,000,000₮ 44,000,000₮ Нарт Оргил өргөө ХХК 2016-11-18
52 Шаамар сумын ахмадын өргөөнд халаалт дулаан тавих 6,000,000₮ 6,000,000₮ 6,000,000₮ Шаамар сумын ЗДТГ-ын Нэмэлт санхүүжилтийн данс 2016-11-04
53 Шаамар сумын цэцэрлэгт цэвэр усны шугам татах, гал тогооны тоног төхөөрөмж авах 10,000,000₮ 10,000,000₮ 10,000,000₮ Шаамар сумын ЗДТГ-ын Нэмэлт санхүүжилтийн данс 2016-11-03
54 Сб сумын 2-р цэцэрлэгийн сантехник засвар 9,973,000₮ 9,973,000₮ 9,973,000₮ Бумбат Жаргалант ХХК 2016-09-30
55 Хил хамгаалах туслах хүчний зөвлөлд сансрын холбооны антенн авах 8,387,000₮ 8,387,000₮ 5,000,000₮ Исатком ХХК 2016-09-08
56 Аймгийн Прокурорын газарт тавилга авах 9,000,000₮ 9,000,000₮ 8,960,000₮ Сэлэнгэ Барилга ХХК 2016-06-28
57 Аймгийн ахмад, залуу гэр бүлийн ордны ёслолын өргөөнд тавилга хэрэгсэл авах 30,000,000₮ 29,899,500₮ 29,899,500₮ Урантөмөр хэлхээ ХХК, Нарт Оргил өргөө ХХК 2015-12-30
58 Аймгийн ахмад, залуу гэр бүлийн ордны ёслолын өргөө барих 50,000,000₮ 49,638,500₮ 49,638,500₮ Сайнцагаан өргөө ХХК 2015-09-30
59 АДБ Сэлэнгийн Долгио Чуулгад тоног төхөөрөмж авах 38,472,400₮ 38,472,400₮ 38,472,400₮ Протех ХХК 0206-11-04
60 СБ сумын Шүдэнзний арын 4-р багт дулаан, цэвэр усны шугам татах 411,581,700₮ 210,964,900₮ 210,964,900₮ Жаргалконстракшн ХХК 0000-00-00