Шилэн данс
Худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээний нэр Батлагдсан төсөвт өртөг Гэрээний дүн Санхүүжилтийн хэмжээ Нийлүүлэгчийн нэр, хаяг Огноо
61 СБ сумын 2-р багийг камержуулах, холбох ажлын зураг төсөв 78,000,000₮ 30,000,000₮ 30,000,000₮ Цахим Ертөнц ХХК, Талхун арал ХХК 0000-00-00
62 Оюунболд агсаны хөшөө 5,000,000₮ 5,000,000₮ 5,000,000₮ Морьтон Хиад ХХК 0000-00-00
63 СБ сумын 6-р баг шар 5 давхар байруудын цонх, гэрэлтүүлэг шинэчлэх 43,891,634₮ 22,288,986₮ 22,288,986₮ Есөн хэлхээ ХХК 0000-00-00