Засаг даргын мэдээ
МЭНДЧИЛГЭЭ
...

2017-08-29 16:15:00

Дэлгэрэнгүй ...
МЭНДЧИЛГЭЭ
...

2017-07-20 19:32:00

Дэлгэрэнгүй ...
МЭНДЧИЛГЭЭ
...

2017-07-18 21:45:00

Дэлгэрэнгүй ...
МЭНДЧИЛГЭЭ
...

2017-07-07 23:51:00

Дэлгэрэнгүй ...
Аймгийн Засаг дарга Сүхбаатар сумын 2 өрхийг өргөө цагаан гэртэй болголоо
...

2017-06-05 18:11:00

Дэлгэрэнгүй ...
Мэндчилгээ
...

2017-05-31 17:50:00

Дэлгэрэнгүй ...
Хамтын хэлэлцээрийг үзэглэлээ
...

2017-04-24 18:54:00

Дэлгэрэнгүй ...
“Санамж бичиг”-т гарын үсэг зурлаа
...

2017-04-17 00:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
Аймгийн Засаг дарга Сүхбаатар сумын багийн Засаг дарга нартай уулзлаа
...

2017-04-10 16:46:20

Дэлгэрэнгүй ...
Түр хязгаарлалт тогтоох тухай аймгийн Засаг даргын захирамж гарлаа
Сэлэнгэ аймгийн Засаг дарга 2016 оны 06-р сарын 27-ны өдрийн А/55 тоот захирамжаараа архи согтууруулах ундааны худалдаа, үйлчилгээнд түр хязгаарлалт тогтоолоо. ...

2016-06-28 12:37:00

Дэлгэрэнгүй ...