Үйл ажиллагаа
“Орон нутгийн хөгжил ба төрийн захиргааны шинэчлэл” уулзалт зөвлөгөөн эхэллээ
Тус зөвлөгөөнийг Монгол Улсын Төрийн албаны Зөвлөл, Германы хамтын ажиллагааны нийгэмлэг, аймгийн ЗДТГ хамтран зохион байгуулж байна. Зөвлөгөөнийг аймгийн ИТХ-ын дарга Ж.Санжжав, Германы олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэгийн Эрдэс баялаг, түүхий эдийн иж бүрэн санаачлага хөтөлбөрийн захирал Штефан Ханселманн, Монг...

2015-04-02 12:59:00

Дэлгэрэнгүй ...
Төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтанд 76 хүн тэнцлээ
Төрийн албаны салбар зөвлөлийн Сэлэнгэ аймаг дахь салбар ээлжит төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтыг амжилттай зохион байгууллаа....

2014-12-18 22:59:50

Дэлгэрэнгүй ...
Төрийн албаны шалгалт 12-р сарын 15-нд болно
...

2014-12-02 14:56:23

Дэлгэрэнгүй ...
Төрийн захиргааны 35 албан хаагч тангараг өргөлөө
Жил бүрийн анхдугаар үндсэн хууль батлагдсан 11-р сарын 26-ны энэ өдөр төрийн албаны салбар зөвлөлөөс төрийн захиргааны албан хаагчийн тангараг өргүүлэх ёслолын ажиллагааг зохион байгуулдаг уламжлалтай. Төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтаа өгч тэнцээд, чиг үүргийнхээ ажлыг гүйцэтгэж байгаа төрийн албан хаагчид төрийн алб...

2014-11-26 21:59:00

Дэлгэрэнгүй ...
2014 оны 06 сард авсан Төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтын дүнг уламжлах тухай
...

2014-09-04 12:10:34

Дэлгэрэнгүй ...
ТАЗ-ийн Сэлэнгэ аймаг дахь салбар зөвлөл шагнуулав
...

2014-06-10 10:50:50

Дэлгэрэнгүй ...
Сэлэнгэ аймгийн ТАЗ-ийн салбар зөвлөл 2013 оны ажлаараа аймгийн нийслэлээс түрүүллээ
Монгол Улсын Төрийн албаны зөвлөл салбар зөвлөлүүдийн 2013 оны үйл ажиллагааны жилийн ажлыг үнэлэв Төрийн албаны зөвлөлөөс 2013 онд Салбар зөвлөлүүдийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх, Салбар зөвлөлийн ажиллах журмыг боловсронгуй болгох, бүтэц, бүрэлдэхүүнийг оновчтой болгох, дарга, нарийн бичгийн дарга, гишүүдийг чадавхижу...

2014-03-02 16:00:23

Дэлгэрэнгүй ...
Төрийн албаны шалгалт 03 сарын 11 өдөр авна
Сэлэнгэ аймгийн нутгийн захиргааны байгууллагын төрийн жинхэнэ албан тушаалын сул орон тоог анх орох иргэдээс өрсөлдүүлэн шалгаруулж нөхөхөд төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтын зорилго оршино. “Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт авах журам”, “Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийг бүрдүүлэх журам”...

2014-02-17 11:39:00

Дэлгэрэнгүй ...
Төрийн албаны салбар зөвлөл хуралдаан болов
Төрийн албаны зөвлөлийн Сэлэнгэ аймаг дахь салбар зөвлөлийн хуралдаан 2014 оны 02 дугаар сарын 06-ны өдөр боллоо....

2014-02-06 16:45:00

Дэлгэрэнгүй ...
Чиглэл хүргүүлэх тухай
...

2014-02-06 15:26:00

Дэлгэрэнгүй ...