Аймгийн онцгой комиссын мэдээлэл
Сэлэнгэ аймгийн мод үржүүлгийн газруудын тарьц, суулгацын судалгаа-2014 он
...

2014-04-15 18:03:00

Дэлгэрэнгүй ...
Сэлэнгэ аймгийн агаарын бохирдлын 2013 оны тайлан
...

2014-02-17 13:18:00

Дэлгэрэнгүй ...
Ойжуулалт, ойг нөхөн сэргээх ажлын 2013 оны тайлан
...

2014-02-16 20:56:00

Дэлгэрэнгүй ...