Шилэн данс
Захирамжийн огноо Захирамжийн дугаар Захирамжийн утга Нийт дүн Шилжүүлсэн байгууллага Огноо
401 2018-05-30 А/198 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2,000,000₮ Ч.Мөнгөндалай 0000-00-00
402 2018-05-30 А/191 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 850,000₮ Г.Амархүү 0000-00-00
403 2018-06-12 А/192 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 1,000,000₮ 0000-00-00
404 2018-06-14 А/233 Хөрөнгө гаргах тухай 8,500,000₮ Шунхлай, Мобиком 0000-00-00
405 2018-04-27 А/137 Хөрөнгө оруулалтын чуулган зохион байгуулж, хөрөнгө гаргах тухай 31,100,270₮ Цахим ертөнц, Шинэ бадрах, Сэлэнгэ менежмент, Гүнж аялгуу, Гэбиргэ, ЗДМ, Саранчимэг, Мөнхцэцэг 0000-00-00
406 2018-07-25 А/292 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 500,000₮ ЗДТГ-н кассаар 0000-00-00
407 2018-07-09 А/268 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 3,000,000₮ Б.Баттулга 0000-00-00
408 2018-08-13 А/310 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 900,000₮ Жавзмаа 0000-00-00
409 2018-08-03 А/299 Улсын зөвөлгөөн зохион байгуулахад хөрөнгө гаргах тухай 5,655,000₮ ХХААГ 0000-00-00
410 2018-08-13 А/311 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 800,000₮ Б.Чулуунбат 0000-00-00
411 2018-10-01 А/362 Хөрөнгө гаргах тухай 4,392,145₮ Аймгийн нэгдсэн эмнэлэг, Гоё амт, Шунхлай 0000-00-00
412 2018-09-26 А/358 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 2,000,000₮ Ж.Нямцэцэг 0000-00-00
413 2018-10-04 А/368 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 500,000₮ Ц.Золзаяа 0000-00-00
414 2018-10-04 А/368 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 500,000₮ Ц.Золзаяа 0000-00-00
415 2018-09-17 А/346 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 1,000,000₮ Ш.Онон 0000-00-00
416 2018-08-24 А/327 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 1,000,000₮ Я.Мөнхсайхан 0000-00-00
417 2018-10-01 А/364 Хөрөнгө гаргах тухай 1,980,000₮ СХЗГ 0000-00-00
418 2019-09-11 А/296 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 500,000₮ ЗДТГ-н кассаар 0000-00-00