Шилэн данс
Захирамжийн огноо Захирамжийн дугаар Захирамжийн утга Нийт дүн Шилжүүлсэн байгууллага Огноо
321 2018-08-13 А/310 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 900,000₮ Жавзмаа 0000-00-00
322 2018-08-03 А/299 Улсын зөвөлгөөн зохион байгуулахад хөрөнгө гаргах тухай 5,655,000₮ ХХААГ 0000-00-00
323 2018-08-13 А/311 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 800,000₮ Б.Чулуунбат 0000-00-00
324 2018-10-01 А/362 Хөрөнгө гаргах тухай 4,392,145₮ Аймгийн нэгдсэн эмнэлэг, Гоё амт, Шунхлай 0000-00-00
325 2018-09-26 А/358 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 2,000,000₮ Ж.Нямцэцэг 0000-00-00
326 2018-10-04 А/368 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 500,000₮ Ц.Золзаяа 0000-00-00
327 2018-10-04 А/368 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 500,000₮ Ц.Золзаяа 0000-00-00
328 2018-09-17 А/346 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 1,000,000₮ Ш.Онон 0000-00-00
329 2018-08-24 А/327 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 1,000,000₮ Я.Мөнхсайхан 0000-00-00
330 2018-10-01 А/364 Хөрөнгө гаргах тухай 1,980,000₮ СХЗГ 0000-00-00
331 2019-09-11 А/296 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 500,000₮ ЗДТГ-н кассаар 0000-00-00