Шилэн данс
Захирамжийн огноо Захирамжийн дугаар Захирамжийн утга Нийт дүн Шилжүүлсэн байгууллага Огноо
301 2018-06-12 А/192 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 1,000,000₮ 0000-00-00
302 2018-06-14 А/233 Хөрөнгө гаргах тухай 8,500,000₮ Шунхлай, Мобиком 0000-00-00
303 2018-04-27 А/137 Хөрөнгө оруулалтын чуулган зохион байгуулж, хөрөнгө гаргах тухай 31,100,270₮ Цахим ертөнц, Шинэ бадрах, Сэлэнгэ менежмент, Гүнж аялгуу, Гэбиргэ, ЗДМ, Саранчимэг, Мөнхцэцэг 0000-00-00
304 2018-07-25 А/292 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 500,000₮ ЗДТГ-н кассаар 0000-00-00
305 2018-07-09 А/268 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 3,000,000₮ Б.Баттулга 0000-00-00
306 2018-08-13 А/310 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 900,000₮ Жавзмаа 0000-00-00
307 2018-08-03 А/299 Улсын зөвөлгөөн зохион байгуулахад хөрөнгө гаргах тухай 5,655,000₮ ХХААГ 0000-00-00
308 2018-08-13 А/311 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 800,000₮ Б.Чулуунбат 0000-00-00
309 2018-10-01 А/362 Хөрөнгө гаргах тухай 4,392,145₮ Аймгийн нэгдсэн эмнэлэг, Гоё амт, Шунхлай 0000-00-00
310 2018-09-26 А/358 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 2,000,000₮ Ж.Нямцэцэг 0000-00-00
311 2018-10-04 А/368 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 500,000₮ Ц.Золзаяа 0000-00-00
312 2018-10-04 А/368 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 500,000₮ Ц.Золзаяа 0000-00-00
313 2018-09-17 А/346 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 1,000,000₮ Ш.Онон 0000-00-00
314 2018-08-24 А/327 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 1,000,000₮ Я.Мөнхсайхан 0000-00-00
315 2018-10-01 А/364 Хөрөнгө гаргах тухай 1,980,000₮ СХЗГ 0000-00-00