Шилэн данс
Захирамжийн огноо Захирамжийн дугаар Захирамжийн утга Нийт дүн Шилжүүлсэн байгууллага Огноо
341 2018-06-14 А/233 Хөрөнгө гаргах тухай 8,500,000₮ Шунхлай, Мобиком 0000-00-00
342 2018-04-27 А/137 Хөрөнгө оруулалтын чуулган зохион байгуулж, хөрөнгө гаргах тухай 31,100,270₮ Цахим ертөнц, Шинэ бадрах, Сэлэнгэ менежмент, Гүнж аялгуу, Гэбиргэ, ЗДМ, Саранчимэг, Мөнхцэцэг 0000-00-00
343 2018-07-25 А/292 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 500,000₮ ЗДТГ-н кассаар 0000-00-00
344 2018-07-09 А/268 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 3,000,000₮ Б.Баттулга 0000-00-00
345 2018-08-13 А/310 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 900,000₮ Жавзмаа 0000-00-00
346 2018-08-03 А/299 Улсын зөвөлгөөн зохион байгуулахад хөрөнгө гаргах тухай 5,655,000₮ ХХААГ 0000-00-00
347 2018-08-13 А/311 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 800,000₮ Б.Чулуунбат 0000-00-00
348 2018-10-01 А/362 Хөрөнгө гаргах тухай 4,392,145₮ Аймгийн нэгдсэн эмнэлэг, Гоё амт, Шунхлай 0000-00-00
349 2018-09-26 А/358 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 2,000,000₮ Ж.Нямцэцэг 0000-00-00
350 2018-10-04 А/368 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 500,000₮ Ц.Золзаяа 0000-00-00
351 2018-10-04 А/368 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 500,000₮ Ц.Золзаяа 0000-00-00
352 2018-09-17 А/346 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 1,000,000₮ Ш.Онон 0000-00-00
353 2018-08-24 А/327 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 1,000,000₮ Я.Мөнхсайхан 0000-00-00
354 2018-10-01 А/364 Хөрөнгө гаргах тухай 1,980,000₮ СХЗГ 0000-00-00
355 2019-09-11 А/296 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 500,000₮ ЗДТГ-н кассаар 0000-00-00