Шилэн данс
Худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээний нэр Батлагдсан төсөвт өртөг Гэрээний дүн Санхүүжилтийн хэмжээ Нийлүүлэгчийн нэр, хаяг Огноо
101 Аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн агааржуулалт, халаалт, цэвэр бохир усны шугамын их засварын ажлын зураг төсвийн үнэ 78,000,000₮ 15,600,000₮ 15,600,000₮ ОСИБЗТ ХК 0000-00-00
102 Хүдэр сумын эмнэлгийн зураг төсвийн үнэ 15,800,400₮ 15,800,400₮ 15,800,400₮ Өлзий Иш ХХК 0000-00-00
103 СБ сумын 4-р сургуулийн ариун цэврийн өрөөний өргөтгөлийн засвар 9,924,000₮ 9,924,000₮ 9,924,000₮ 0000-00-00
104 СБ сумын 5-р сургуулийн заалны засвар 19,078,200₮ 2,834,061₮ 2,834,061₮ Хүнх сэрвэн ХХК 0000-00-00
105 Худалдааны төвийн гадна инженерийн шугам сүлжээний ажил 181,532,400₮ 1,986,320₮ 1,986,320₮ Оюутгол ХХК 0000-00-00
106 Шаамар суманд ахмадын өргөө барих 55,000,000₮ 22,025,900₮ 22,025,900₮ Ууган Ананд ХХК 0000-00-00
107 Баянгол сумын камержуулалт 28,000,000₮ 27,900,000₮ 27,900,000₮ Цахим Ертөнц ХХК 0000-00-00
108 Баянгол сумын эрүүл мэндийн төвийн сантехник дулааны шугамын засвар 7,000,000₮ 7,000,000₮ 7,000,000₮ Анужээ ХХК 0000-00-00
109 Хушаат сумын Ишгэнт хорооллын цахилгааны шугамын шинэчлэлт 67,031,000₮ 1,195,660₮ 1,195,660₮ Талхун арал ХХК 0000-00-00