Шилэн данс
Худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээний нэр Батлагдсан төсөвт өртөг Гэрээний дүн Санхүүжилтийн хэмжээ Нийлүүлэгчийн нэр, хаяг Огноо
81 Аймгийн хилийн зааг Тахилтын давааны тохижилт 53,500,000₮ 48,003,081₮ 48,003,081₮ Маргад Монгол ХХК 2016-10-12
82 Жавхлант сумын 2-р багт мал эмнэлэг, үржлийн албанд үйлчилгээний хашаа, ванн барих 30,000,000₮ 30,000,000₮ 30,000,000₮ Хустайншил ХХК, Талхун арал ХХК 2016-10-12
83 Шаамар сумын Дулаанхаан тосгоны шинэ суурьшлын бүсийн цахилгаан хангамж 90,000,000₮ 79,702,207₮ 79,702,207₮ Мон Энержи корпораци, ДСЦТС ХК 2016-10-11
84 Түшиг сум үерийн хамгаалалтын далан барих 50,000,000₮ 49,998,945₮ 49,998,945₮ Талхун арал ХХК, Вэллмайнт ХХК 2016-10-11
85 Баруунбүрэн сумын Бүрэнхан цогцолбор бүтээх 80,000,000₮ 80,000,000₮ 79,600,000₮ Талст өргөө ХХК 2016-10-11
86 Зураг төсвийн үнэ 29,211,600₮ 29,211,600₮ 22,982,158₮ Талхун арал ХХК, Монар ХХК, Зочу Сэлэнгэ ХХК 2016-09-26
87 Сайхан суманд бэлчээрийн гүний худаг гаргах 15,000,000₮ 14,818,640₮ 14,818,640₮ Талхун арал ХХК, Дашдонж ХХК 2016-07-08
88 Аймгийн наадмын талбайн усан хангамж 15,000,000₮ 14,803,037₮ 14,803,037₮ Талхун арал ХХК, Эко гео ХХК 2016-07-06
89 Орхон суманд наадмын талбай барихф 75,000,000₮ 69,739,865₮ 69,739,865₮ Самосон ХХК 2016-06-17
90 Зүүнбүрэн суманд Хүүхэд Залуучуудын спорт тоглоомын талбай, цэцэрлэгт хүрээлэн барих 70,000,000₮ 50,000,000₮ 50,000,000₮ Бүтээлч Энх хөдөлмөр ХХК 2016-06-17
91 Сант суманд наадмын талбай барих 75,000,000₮ 68,550,000₮ 68,550,000₮ Бурхант Орд ХХК, Чуулгант ХХК 2016-06-15
92 Аймгийн ЗДТГ-ын дулааны шугамын өргөтгөл 50,081,000₮ 50,081,000₮ 2,500,000₮ Эко партнерс ХХК 2016-05-31
93 Худалдааны төвийн доторх лангуу, гадна хаяг угсрах ажил 80,000,000₮ 75,816,888₮ 75,816,888₮ СДММ ХХК, Талхун арал ХХК 2016-05-19
94 Орхонтуул сумын хүүхэд хөгжлийн төвийн барилга барих 272,000,000₮ 108,000,000₮ 108,000,000₮ Вентана констракшн ХХК 0000-00-00
95 Алтанбулаг сумын Эрүүл мэндийн төвийн инженерийн шугамын засвар 85,265,400₮ 85,265,400₮ 40,141,561₮ Маргад Монгол ХХК 0000-00-00
96 Усан бассейны дулааны шугам татах 700,000,000₮ 105,992,100₮ 105,992,100₮ Монар ХХК, Зочу Сэлэнгэ ХХК 0000-00-00
97 Сүхбаатар сумын 2-р багийг камержуулж, ЦГ-ын нэгдсэн хяналтын системд холбох 54,290,700₮ 14,290,658₮ 14,290,658₮ Цахим Ертөнц ХХК 0000-00-00
98 Мандал сумын 126 айлын орон сууцны гадна инженерийн шугам сүлжээний ажил 304,000,000₮ 80,314,527₮ 80,314,527₮ 0000-00-00
99 Сүхбаатар сумын гэр хороололд дулааны болон цэвэр усны шугам татах 644,214,200₮ 18,842,839₮ 18,842,839₮ Нишин илч ХХК 0000-00-00
100 Зүүнбүрэн сумын сургуулийн сантехник засвар 82,434,900₮ 15,778,530₮ 15,778,529₮ Нарантойром ХХК 0000-00-00