Шилэн данс
Худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээний нэр Батлагдсан төсөвт өртөг Гэрээний дүн Санхүүжилтийн хэмжээ Нийлүүлэгчийн нэр, хаяг Огноо
61 Ерөө сумын 2-р багт шинэ суурьшлын бүсийн цахилгаан хангамж, дэд станц 49,386,300₮ 47,131,600₮ 34,203,034₮ Гандирын тал ХХК 2018-06-29
62 Хүдэр сумын 1-р багт 04 кВт-ын шугам татах 39,500,000₮ 39,500,000₮ 30,989,154₮ Сэнжийн говь ХХК, Талхун арал ХХК 2018-06-26
63 Сант сумын соёлын төвийн их засвар 140,000,000₮ 140,186,408₮ 140,186,408₮ Тэгш Өргөө ХХК 2018-06-26
64 Сүхбаатар сумын төвд шинээр зам тавих 183,000,000₮ 183,000,000₮ 4,863,656₮ Эм эн эс жи ХХК 2018-06-12
65 Газар зохион байгуулалтын мэдээллийг өгөх ухаалаг самбар авах 10,000,000₮ 9,900,000₮ 9,900,000₮ Битлинк ХХК 2018-05-31
66 Газар зохион байгуулалтын мэдээллийг өгөх ухаалаг утасны аппликейшн авах 9,900,000₮ 9,900,000₮ 9,900,000₮ Гөү Смарт ХХК 2018-05-31
67 Зүүнбүрэн сумын сургуулийн дээвэр засвар 80,000,000₮ 72,229,289₮ 72,229,289₮ Зүүнбүрэн сумын ЕБС 2018-05-17
68 Аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн поликлиник засвар 348,457,000₮ 275,071,190₮ 202,911,247₮ Аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг 2018-05-15
69 Аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн поликлиник засвар 348,457,000₮ 316,331,190₮ 316,331,190₮ Эм Ти Эм Жи ХХК 2018-05-15
70 Ерөө сумын 1-р багийн Энхтал хэсгийн шинэ суурьшлын бүсийн цахилгаан хангамж, дэд станц 49,863,519₮ 41,384,607₮ 30,178,416₮ Ерөө сумын ЗДТГ 2018-05-10
71 Зүүнбүрэн сумын сургуулийн дээвэр засвар 80,000,000₮ 74,126,300₮ 72,229,289₮ Эс Жи Хөлөг ХХК 2018-04-17
72 Алтанбулаг, СБ сумдад нийтийн бие засах газар барих 55,000,000₮ 55,000,000₮ 29,971,512₮ Сүлдханба ХХК, Талхун Арал ХХК 2016-12-22
73 Цагааннуур суманд 1,2 км хатуу хучилттай зам тавих 651,910,100₮ 100,000,000₮ 100,000,000₮ Сэлэнгэ Есөн эрдэнэ ХХК 2016-12-22
74 Ерөө суманд хөлбөмбөгийн талбай барих 140,000,000₮ 114,083,496₮ 114,083,496₮ Талхун арал ХХК, ТЭТҮ ХХК 2016-12-16
75 СБ сумын Хонгорморьт 1-р багт тоглоомын талбай байгуулах 25,000,000₮ 24,999,878₮ 24,999,878₮ Талхун арал ХХК, Хүчит Сэлэнгэ ХХК 2016-12-15
76 Мандал суманд бэлчээрийн гүний худаг гаргах 20,000,000₮ 19,720,480₮ 19,720,480₮ Талхун арал ХХК, Дашдонж ХХК 2016-12-14
77 Ерөө суманд бэлчээрийн гүний худаг гаргах 20,000,000₮ 19,720,480₮ 19,720,480₮ Талхун арал ХХК, Дашдонж ХХК 2016-12-14
78 Хушаат сумын цахилгааны шугамын шинэчлэлт 50,000,000₮ 39,478,691₮ 39,478,691₮ Проектватт ХХК, Ноёдын туурь ХХК 2016-11-24
79 Аймгийн төв цэнгэлдэх хүрээлэнгийн дотор талбайн тэгшилгээ, хөрс солих ажил 80,000,000₮ 80,000,000₮ 77,200,654₮ Свебау Хаус ХХК 2016-11-15
80 "Алтанбулаг боомт"-ын олон Улсын авто замын хаалга, орчны тохижилт 30,000,000₮ 29,707,103₮ 29,707,103₮ Урантөмөр хэлхээ ХХК, Талхун арал ХХК 2016-11-02