Шилэн данс
Худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээний нэр Батлагдсан төсөвт өртөг Гэрээний дүн Санхүүжилтийн хэмжээ Нийлүүлэгчийн нэр, хаяг Огноо
21 Ерөө сумын Бугант тосгоны цэцэрлэгийн засвар 82,017,000₮ 82,017,000₮ 81,340,056₮ "Талхун арал ХХК, Сэлэнгэ эгшиг ХХК" 2021-08-19
22 Шаамар суманд цахилгааны эх үүсвэр татах 65,000,000₮ 63,699,817₮ 38,219,891₮ "Цац эрчис ХХК" 2021-08-11
23 Цагааннуур суманд ухаалаг худгийн төхөөрөмж суурилуулах 25,000,000₮ 24,062,676₮ 23,652,282₮ "Баялаг говь ХХК" 2021-08-03
24 Мандал сумын тосгодод хатуу хучилттай зам тавих 500,000,000₮ 598,625,954₮ 438,763,358₮ "Нью прогресс ХХК" 2021-07-29
25 СБ сумын хуримын ордонгийн засварын ажил 250,000,000₮ 246,048,136₮ 215,421,547₮ "Танан цамхаг консракшн ХХК" 2021-06-10
26 Шаамар суманд дугуйт ачигч ковш худалдан авах 90,000,000₮ 85,360,000₮ 85,360,000₮ "Тодбаярт ХХК" 2021-06-10
27 Ерөө сумын эмнэлэгт ЭХО аппарат авахф 32,983,000₮ 29,920,000₮ 29,920,000₮ "Ариун мед трейд ХХК" 2021-05-31
28 Шаамар сумын 2-р багт гүний худаг гаргах 500,000,000₮ 49,499,516₮ 27,356,603₮ "Сүлд хамба ХХК, Бурхант орд ХХК" 2021-05-25
29 Сант суманд цэвэр усны магистрал шугам шинэчлэх 160,000,000₮ 43,521,844₮ 43,521,844₮ "Сайхан төгөл ХХК" 2021-04-30
30 Сайханы хөтөлд баригдах шилэн гүүр цогцолборын тохижилт, зураг төсөл 800,000,000₮ 287,191,100₮ 287,191,100₮ "Интерконсалтинг консракшн" ХХК 2020-12-28
31 Сүхбаатар сумын "Гэрэлт цогцолбор"-ын гэрэлтүүлгийн ажил 100,000,000₮ 98,960,983₮ 98,960,983₮ "Хайятек" ХХК 2020-10-22
32 Хүдэр сумын шугамын их засвар 20,000,000₮ 19,936,149₮ 19,936,149₮ "Сэлэнгэ ундрам" ХХК, "Ноёдын туурь" ХХК 2020-09-24
33 Сүхбаатар суманд багийн болон өрхийн эмнэлгийн байр барих 410,000,000₮ 391,329,271₮ 391,329,271₮ "Содон сод оюу" ХХК, "Жаргалант хийц" ХХК 2020-08-27
34 Орхон суманд нэгдсэн инженерийн шугам сүлжээ байгуулах 430,000,000₮ 127,423,900₮ 126,823,870₮ "Мон Ар" ХХК, "Бурхант хясаат" ХХК 2020-06-19
35 Баянгол сумын төвд 1,6 зм бетонон хучилттай зам тавих 700,000,000₮ 656,317,297₮ 321,317,297₮ "Саруул харгай" ХХК 2020-05-13
36 Мандал сумын 126 айлын орон сууцны гадна инженерийн шугам сүлжээний ажил 283,209,400₮ 283,209,400₮ 283,209,400₮ Төрийн орон сууц корпораци 2020-02-21
37 аймгийн Нэгдсэн эмнэлэгт хүчилтөрөгчийн цогц систем суурилуулах 257,015,400₮ 257,015,400₮ 255,995,400₮ Нэгдсэн эмнэлэг 2019-12-30
38 Сант суманд ахмадын байр барих, инженерийн шугам сүлжээ холбох 50,000,000₮ 46,550,000₮ 46,116,636₮ Сайхан төгөл ХХК 2019-11-25
39 Алтанбулаг сумын Дамбо цэцэрлэгийн өргөтгөл 70,000,000₮ 70,000,000₮ 69,762,645₮ Хүчит Сэлэнгэ ХХК 2019-11-21
40 Мандал сумын авто замын гэрлэн дохио, камержуулалт 85,000,000₮ 83,912,357₮ 83,912,357₮ Бурхант орд ХХК 2019-11-21