Эрүүл мэнд
Аймгийн Засаг дарга Улсын тэргүүний IY сургуулийн үйл ажиллагаатай танилцлаа
Аймгийн Засаг дарга С.Бүрэнбат Сүхбаатар сумын Улсын тэргүүний IY сургуулийн үйл ажиллагаатай танилцлаа. Гүнзгийрүүлсэн сургалттай гэдгээр нь иргэд энэ сургуулийг илүү сайн мэднэ. Сургуулийн зүгээс сургалтын орчин, багш боловсон хүчнээ мэргэшүүлж чадвахжуулах, хүүхдүүдээ хөгжүүлэх тал дэр багагүй шинэлэг ажлуудыг хийж ...

2014-01-15 15:50:00

Дэлгэрэнгүй ...
“СУРЛАГА, УРЛАГ, СПОРТЫН ОНЦГОЙ АМЖИЛТ ГАРГАСАН ОЮУТНУУДАД СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН НЭРЭМЖИТ УРАМШУУЛАЛ ОЛГОХ “ ЖУРАМ
...

2013-10-14 09:53:00

Дэлгэрэнгүй ...